Menu

Úřad vlády ČR a Liberecký kraj podepsaly Memorandum o spolupráci

17. 05. 2019

Na základě uzavřeného memoranda budou Úřad vlády prostřednictvím Odboru pro sociální začleňování (Agentura) spolupracovat s Libereckým krajem a koordinovat svou vzájemnou činnost při vytváření i uskutečňování komplexních sociálních politik.

Spolupráce se zaměří na oblast zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání, sociálních dávkových systémů, zdravotní péče, komunitní práce a komunitních služeb, dluhové problematiky, pre­vence kriminality, zdraví a participativních postupů.
Jsem velice rád, že Liberecký kraj klade velký důraz na koncepční řešení problémů spojených s chudobou. Agentura je připravena poskytnout kraji podporu a expertní znalosti. Společně připravíme strategické dokumenty nezbytné pro práci v sociálním začleňování, chceme pokračovat v projektech podporujících sociální integraci, plánování a sociální služby,“ řekl ředitel Agentury David Beňák.
Součástí spolupráce budou i pravidelná setkání s odpovědnými pracovníky kraje organizovaná Agenturou, na kterých si budou obě strany vyměňovat informace o vývoji sociální inkluze v Libereckém kraji.
„Uvědomujeme si, že sociální situaci v kraji je potřeba řešit jednotně a systematicky. Zatím jsme se potkávali se zástupci vládní Agentury a řešili jsme různé sociální otázky. Podpisem memoranda jsme stvrdili naši spolupráci i formálně. Využijeme ji i pro hledání peněz k financování sociálního začleňování. Jako krajská samospráva nechceme zavírat oči před problémy, které existují,“ prohlásil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Jak doplnil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda, obě strany se budou aktivně podílet na plnění dohodnutých opatření v oblasti sociální inkluze. „Věřím, že podpisem Memoranda se integrace sociálně slabých občanů v kraji do společnosti posune o kus dál a že naše pomoc lidem ohroženým chudobou bude účinnější. Budeme s Agenturou spolupracovat také na přípravě projektových žádostí Libereckého kraje pro projekty financované z evropských strukturálních fondů" upozornil Pavel Svoboda
Připravil Filip Trdla

 

www.liberecky-kraj.cz

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar