Menu

To je náš Beňovský

23. 01. 2018

Pozývame Vás na prvú literárnu akciu v novom roku 2018 v Slovenskom inštitúte v Prahe, na zaujímavú prednášku vrbovských historikov, Dr. Ľubomíra Bosáka a Dr. Patrika Kýšku s názvom: To je náš Beňovský.

Prítomným historici navyše predstavia spoločne vydanú knihu s rovnomenným názvom, ale aj menej známe dokumenty a priestor bude aj na diskusiu pre odbornú i laickú verejnosť. Uda­losť sa uskutoční v pondelok 29­. 1. 2018 o 17:00 Slovenskom inštitúte v Prahe.
V novom roku plánujeme zaviesť v Slo­venskom inštitúte v Prahe pravidelné literárne večery zamerané nielen na osobnosti slovenskej kultúry a histórie, preto nás nezabudnite sledovať na našich stránkach.

www.mzv.sk/web/sipraha
www.facebook.com/sipraha

Czech specials
travelcon
Restaurace Novoměstský pivovar