Menu

Systém pro monitoring evropských dotací MS2021+

14. 10. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulých dnech dokončilo veřejnou zakázku „Pořízení Monitorovacího systému 2021+ (MS2021+), jejíž součástí je zajištění servisních a rozvojových služeb pro MS2021+ i starší systém MS2014+. Zakázka měla za cíl vybrat dodavatele, který připraví MS2021+ pro nové programové období 2021–2027, a zároveň zajistit služby servisu, rozvoje a služby provozu systému pro překlenovací období, než bude vysoutěžen finální provozovatel MS2021+. Nově je řešen i vznik jednotného centra uživatelské podpory.

V novém programovém období je pro ČR alokováno cca 550 miliard Kč. Monitorovací systém je přitom nezbytnou podmínkou pro to, aby mohly být evropské dotace účelně a bezproblémově čerpány. Prostřednictvím tohoto robustního systému probíhá veškeré vyhlašování výzev, posuzování a hodnocení přijatých projektů, veškerá komunikace mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace, a také samotné transfery plateb. V současné době je např. v MS2014+ zaregistrováno 263 914 projektů, na něž je z prostředků EU alokováno 840,6 mld. Kč.

Základní parametry veřejné zakázky vycházely z loňského usnesení vlády č. 561/2019 ke Koncepci přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021–2027. Usnesení zdůrazňovalo otevřenost výběrového řízení a koncepční řešení klíčových parametrů zakázky, které zavádí oddělení soutěží na vývoj aplikace, její servis a provoz. 

Do veřejné zakázky, která probíhala v tzv. řízení se soutěžním dialogem, se přihlásili tři uchazeči – S&T, Nesax a TESCO SW. MMR se všemi několik měsíců detailně jednalo ohledně předmětu plnění a podmínek jeho poskytování. Výsledkem jednání je úspora v ceně poskytování servisních služeb ve výši 30 mil. Kč ročně oproti stávajícímu smluvnímu zajištění a cena 60 mil. Kč za samotné vytvoření MS2021+. Nejvýhodnější nabídku podala společnost TESCO SW.

Na základě nových smluvních ujednání je maximálně posílena i uživatelská podpora systému, která bude mít u MS2021+ podobu call-centra, které bude odpovídat na dotazy a on-line pomáhat uživatelům. Ti tak budou mít nově jen jedno centrální kontaktní místo pro komunikaci týkající se MS2021+.

Finální spuštění ostrého provozu systému je závislé od startu nového programového období.  Vzhledem k tomu, že vyjednávání na evropské úrovni stále probíhají, je velice těžké jeho skutečný začátek odhadnout. Nicméně nemůžeme nečinně vyčkávat, proto vše připravujeme tak, aby případně na jaře roku 2021 vše mohlo začít.

Po zmíněném překlenovacím období, bude v roce 2021 v souladu s výše uvedenou Koncepcí přípravy MS2021+, vysoutěžen nový provozovatel systému MS2021+ a MS2014+. I zde MMR vyvine maximální úsilí s cílem dosáhnout co nejlepších smluvních podmínek jako u této veřejné zakázky.
ipravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

  

czech specials 2