Menu

Světový den Habitat na téma „Bydlení pro všechny: lepší budoucnost měst“

05. 10. 2020

Na pondělí 5. října 2020 letos připadají oslavy dalšího ročníku Světového dne Habitat – „World Habitat Day“, který byl pod záštitou OSN vyhlášen v roce 1985. Slaví se vždy první pondělí v říjnu. Jeho cílem je upozornit na význam městského rozvoje a dostupného a udržitelného bydlení pro kvalitu života lidí na celém světě.

Hlavním tématem letošního ročníku je „Bydlení pro všechny: lepší budoucnost měst“. Oficiálního hostitelství se tentokrát ujalo indonéské město Surabaya.  Pozornost by měla být věnována zejména souvislosti problematiky bydlení ve vztahu k aktuální pandemii COVID-19. Odpovídající a dostupné bydlení sice patří mezi základní lidská práva; přibližně pětina světové populace však stále žije v prostorově stísněných a hygienicky nevyhovujících podmínkách. Nedostatečně kvalitní bydlení a špatný přístup k základním službám se nyní velkou měrou podílejí na dalším šíření pandemie a přispívají ke zhoršenému zdraví. Za těchto okolností je také velmi obtížné dodržovat potřebný sociální odstup a důslednou hygienu.

„Bezpečné, dostupné a důstojné bydlení je obecně základním předpokladem pro zajištění udržitelného rozvoje měst i veřejného zdraví,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává, že „oslavy „Světového dne Habitat“ představují ideální příležitost pro uvědomění si nutnosti změny současných přístupů k bydlení v souvislosti s aktuální pandemií. Je potřeba se zaměřit především na ochranu nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin společnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dlouhodobě podporuje řadou programů dostupnější bydlení, například prostřednictvím zvláštních dotačních titulů zaměřených na podporu nájemního bydlení a bydlení pro seniory.“   

Na problematiku bydlení a rozvoje měst se zaměřuje v rámci mezinárodní multilaterální spolupráce Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), založený v roce 1976. Každých dvacet let se koná celosvětový summit o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat“. Zatím poslední summit „Habitat III“ se uskutečnil v roce 2016 v ekvádorském Quitu. Členské státy OSN zde přijaly dokument „Nová agenda pro města“ s přehledem závazků do roku 2036. V České republice je hlavním gestorem Programu Ministerstvo pro místní rozvoj, které je do mezinárodní spolupráce zemí OSN v této oblasti dlouhodobě aktivně zapojeno.
ipravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd

  world_habitat_day_log_1un-habitat_logo_high_resolution

czech specials 2