Menu

Startuje Vítej v Česku - adaptační program pro ukrajinské děti

09. 06. 2022

Yourchance o.p.s. v těchto dnech spouští projekt Vítej v Česku. Ten se dotkne více jak 8 000 ukrajinských dětí, které se kvůli válečnému dění doma ocitly v České republice. Adaptační program je pro ně připraven na období června až srpna napříč celou ČR. Cílem je seznámit děti s českou zemí, jejími zvyklostmi, kulturou, reáliemi, způsobem života i jejími krásami. Program bude dále rozvíjet komunikační schopnosti v českém jazyce a podnikavé kompetence. Projekt Vítej v Česku realizuje yourchance o. p. s. s finanční podporou MŠMT a ve spolupráci Velvyslanectvím Ukrajiny. Vše o něm na webu Vítej v Česku

Není nám lhostejná situace ukrajinských válečných uprchlíků, a proto vznikl podnět k realizaci adaptačního programu s řadou integračních aktivit Vítej v Česku. „Při jeho přípravě jsme vycházely z mnohaletých zkušeností s integrací mladých dospělých opouštějících systém náhradní rodinné výchovy, z realizace projektů rozvoje zdravých finančních návyků a podnikavých kompetencí napříč věkovými kategoriemi i skupinami z různého sociálně obtížného prostředí. Navíc máme zkušenosti z posledních let, kdy jsme úspěšně sdíleli naše know-how s organizacemi na Ukrajině (v Charkově), v Itálii a v Indonésii,“ říká k myšlence projektu Jana Merunová, ředitelka yourchance o.p.s., lídr a iniciátorka projektu Vítej v Česku. 

Vítej v Česku odstartuje 13. června
adaptačním programem pro děti a mládež ve věkových kategoriích 6–10, 11–15 a 16–18 let. Úvodní modul je v rozsahu 20 hodin týdně. Návazné moduly budou sestavovány podle potřeb konkrétních skupin. Programy probíhají pro účastníky zdarma. Forma výuky je interaktivní a tandemová, tedy za paralelní účasti českého a ukrajinského lektora. V další etapě půjde o adaptační programy pro dospělé v kategoriích 16–26 let a 27+.

Aktuálně projekt Vítej v Česku přijímá do svých řad lektory dětí ve věku 6–15 let.
Připravila Renata Majvaldová. 

www.vitejvcesku.cz
www.yourchance.cz
 

 

 

Czt