Menu

Stanovisko AHR k rozhodnutí vlády o zpřísnění opatření

15. 12. 2020

Asociace hotelů a restaurací České republiky si uvědomuje zhoršující se situaci v nárůstu onemocnění COVID – 19 a respektuje opatření přijatá vládou. Stále platí, že nebyla dosud předložena konkrétní data, která by potvrdila rizikovost provozu ubytovacích služeb nebo restaurací ve smyslu zvýšeného šíření nákazy. AHR ČR zdůrazňuje, že rozhodnutí o dalším uzavření restaurací a zákazu poskytování ubytovacích služeb přichází v době, kdy je většina podnikatelů v oblasti služeb na konci svých ekonomických možností, po opakovaném omezování jejich podnikání. Zároveň toto opatření přichází v době, kdy měla většina poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb poslední možnost alespoň částečně sanovat škody, které v rámci omezování provozu během tohoto roku vznikaly a nadále vznikají.

AHR ČR vnímá rozhodnutí o vytvoření kompenzačních programů pro stravovací zařízení i ubytovací služby jako pozitivní, byť původní požadavky na kompenzace byly vyšší vzhledem k výše uvedenému období uzavření provozoven a ekonomické situaci v oboru, který nese podstatnou část opatření ke snížení šíření onemocnění.

Jako pozitivní také vnímá AHR ČR rozhodnutí o 100% krytí nákladů na zaměstnance včetně odvodů, což umožní udržet stávající kvalifikované pracovníky do doby opětovného uvolnění služeb. Dobrou zprávou je, že bude možné jednotlivé programy pro restaurace a ubytovací služby kombinovat například v případě hotelů a penzionů, které provozují restaurace a ubytovací kapacity společně. Dle předběžných informací z vlády, bude tyto programy možno čerpat již od října tohoto roku, kdy k omezení došlo. Dále AHR ČR dostala příslib představitelů vlády, že bude řešena otázka limitů Dočasného rámce podpory EK pro čerpání tak, aby bylo umožněno i největším zaměstnavatelům v oboru tyto dotační programy využít.

AHR ČR upozorňuje na nutnost co nejjednoduššího nastavení procesu podání žádosti, administrativy a urychleného vyplácení uvedených dotací vzhledem k tomu, že pomoc pro již vyčerpané podniky musí být okamžitá, má-li být účinná.

Za současné situace je rovněž nezbytné vyhlásit znovu moratorium na splátky úvěrů, neboť vzhledem k situaci, nejsou již poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb schopni dostát svým závazkům.

www.ahrcr.cz
 

Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials