Menu

Stanovisko AHR ČR k návrhu ministerstva financí na alternativu ke stravenkám

30. 09. 2019

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vítá návrh ministryně financí Aleny Schillerové zavést od roku 2021, jako alternativu ke stravenkám, tzv. stravenkový paušál. Tento návrh byl paní ministryní představen na kulatém stolu Hospodářské komory České republiky 27 září 2019.

Někteří vydavatelé stravenek se snaží již delší dobu v médiích vytvářet katastrofické scénáře o dopadech tohoto opatření na zaměstnanecké stravování. Některé příspěvky vykreslují zároveň představu, která se podobá úplnému zrušení stravenek a zaměstnavatelských benefitů. Realita je přitom taková, že diskutovaný návrh naopak přináší zaměstnavatelům další alternativu zajištění stravování pro své zaměstnance. Je zřejmé, že někteří vydavatelé stravenek hájí spíše svůj vlastní business a je to samozřejmě legitimní, na druhou stranu jejich snaha jde spíše proti zájmu zaměstnanců. Prezident AHR ČR Václav Stárek k tomu dodal: „Je zřejmé, že se vydavatelé stravenek brání jakékoli další konkurenci na trhu, ale postoj odborů je spíše zarážející, protože jde proti zájmu zaměstnanců a zvláště těch, kteří žádné benefity na zajištění stravy zatím nečerpají a tento systém jim to naopak umožní.“

Hlavním argumentem je tzv. účelovost stravenky, tedy ceniny, která je určena pro stravování zaměstnanců. Je přitom veřejným tajemstvím, že neexistuje žádný efektivní způsob, jak kontrolovat, zda jsou stravenky využívány za účelem stravování zaměstnanců a dokonce dochází v některých případech i k jejich dalšímu oběhu. Toto tvrzení navíc podporuje informace, která zazněla na jednání u kulatého stolu ze strany samotných vydavatelů stravenek, že pouze 60% plateb stravenkami pochází z restaurací. Znamená to, že zbylých 40 % představuje nákupy v obchodech, kde lze jen těžko určit, zda se jedná o zaměstnanecké účelové stravování.

Odpůrci návrhu operují také s tím, že lidé se bez stravenek nebudou stravovat, ale využijí finanční prostředky jinak. Kromě toho, že toto tvrzení činí z našich občanů neodpovědné jedince, kteří nejsou schopni si udržet základní životní návyky, jde toto tvrzení i proti rostoucím trendům zdravého životního stylu, který je pozorován a popsán mnoha studiemi celosvětově, včetně České republiky.

„Veřejnost by měla být jasně informována, že nikdo stravenky neruší, ale nabízí se rozšíření možností zaměstnaneckých benefitů. Neméně důležitá je skutečnost, že současný systém vydávání stravenek je postaven hlavně na ochotě provozovatelů restaurací a obchodníků tyto ceniny akceptovat, přičemž pro ně samotné znamená nemalou administrativní zátěž a někdy až desetiprocentní náklady, to se samozřejmě promítá do cen pokrmů v restauracích,“ dodává Václav Stárek.

Podle průzkumu AHR ČR, který byl opakovaně prováděn, přitom třetina restaurací již v současné době stravenky neakceptuje a více než 60 % provozovatelů nesdílí názor, že by další alternativa měla zásadní negativní dopady na jejich tržby. Zákazník se rozhoduje podle poměru kvality a ceny a provozovatelé restaurací jsou na silné konkurenční prostředí zvyklí a již léta se v něm pohybují. Podle průzkumu představují tržby za papírové stravenky v průměru pouze 15 % celkových tržeb restaurací.
Připravila Miluše Jaklová.

www.ahrcr.cz

Výsledek obrázku pro ahr logo

 

Czech specials new