Menu

Setkání s Evropskou komisí zahájí dialog o politice soudržnosti po roce 2020

27. 02. 2019

V pátek 1. března 2019 proběhne na Ministerstvu pro místní rozvoj setkání s významnými představiteli Evropské komise. Setkání se uskuteční v rámci aktivit souvisejících s přípravou programového období po roce 2020. Živý přenos i záznam celé události bude dostupný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj - www.dotaceEU.cz a portálech ČTK - www.ceskenoviny.cz.

„Velice mě těší, že můžeme na Ministerstvu pro místní rozvoj přivítat generálního ředitele pro regionální a městskou politiku Evropské komise Marca Lemaître a ředitelku Manuelu Geleng z generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise. Zástupci Evropské komise během setkání s národními experty a odbornou veřejností představí, jak vnímají priority financování politiky soudržnosti v České republice po roce 2020, které byly identifikovány na základě analýzy investičních potřeb obsažených ve Zprávě o České republice 2019,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Setkání se kromě zástupců Evropské komise zúčastní experti z implementační struktury, představitelé měst i regionů a zástupci neziskového sektoru. Představené priority doplní o svůj pohled také Ministerstvo pro místní rozvoj, které na toto téma organizovalo 6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, jehož záznam je ke zhlédnutí na této stránce
Setkání Evropské komise a zástupců České republiky bude od 10:00 hod. ke zhlédnutí živě na internetových stránkách www.ceskenoviny.cz a www.dotaceEU.cz, kde bude následně k dispozici také záznam celé akce.
Následovat bude krátký tiskový briefing za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, generálního ředitele pro regionální a městskou politiku EK Marca Lemaîtra a ředitelky Manuely Geleng z ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti EK.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 
 

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar