Menu

Sedmadvacáté Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ je v běhu

17. 07. 2020

Letošní 27. ročník byl slavnostně zahájen uplynulou sobotu 11. července v zámeckých prostorách Sala Terreny. Pozvání do Mikulova přijalo hned několik významných umělců a zahájení si nenechalo ujít desítky zájemců.

Slavnostní zahájení 27. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ proběhlo od 18. hodiny odpolední v prostorách mikulovského zámku, kde celý večer zahrála známá mikulovská kapela Rosen Trio, v pozdějších hodinách se hudebního programu ujal Tea Jay Ivo. Všechny přítomné přivítal starosta města a senátor Rostislav Koštial a popřál všem umělcům mnoho úspěchů při letošní tvorbě. Krátký proslov učinila také místostarostka města Sylva Chludilová, garant “dílny“ Adam Vrbka a kurátor letošního ročníku Tomáš Tichý. Právě kurátor ve svém proslovu představil svůj tým, který jej bude letošní měsíc na zámku provázet. Mezi pozvanými je například malíř Aleš Brázdil, Adama Štech, Jakub Tomáš, sochař Ondřej Oliva a malířka Hana Puchová. Ze zahraničí, pokud to současná epidemiologická situace dovolí, dorazí dodatečně také Vitaly Pushnitsky z Ruska, Alexander Tinei z Moldávie a Marie Tomanová, mikulovská rodačka žijící v USA. Technickou asistentkou je pro letošní ročník studentka a knižní designérka Barbora Kurtinová. Celý umělecký tým doplnil teoretik Petr Vaňous.

Všichni zúčastnění umělci se kolem 20. hodiny večerní ujali slova při prezentacích, ve kterých představili svá vyhotovená díla z minulosti, aby tak nastínili zúčastněným divákům jejich styl umění a návštěvníci si tak mohli vytvořit představu, v jakém duchu se ponesou nově vzniklá díla. Tato díla budou následně představena veřejnosti na slavnostním zakončení v sobotu 8. srpna od 18.30 hodin. Výstava potrvá až do konce října tohoto roku.

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ i letos nabídne bohatý doprovodný program:

Hlavním pořadatelem akce je Město Mikulov a spolupořadatelem Regionální muzeum v Mikulově. Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ je pořádáno za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Připravila Marcela Šimánková. 

www.artmikulov.cz

art_mikulov_log