Menu

Šance pro posázavské spolky, školky i školy – žádosti o dotace z PRV do 22. 4. 2020!

07. 04. 2020

Místní akční skupina (MAS) Posázaví prodloužila čtvrtou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) do 22. 4. 2020. Kromě podnikatelů mají šanci zejména místní spolky a mateřské a základní školy. Žádat mohou o peníze na stavební úpravy a vybavení.

Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com.

Čtvrtá výzva byla vyhlášena 8. 1. 2020 a příjem žádostí měl být ukončen 8. 4. 2020. „Kvůli nouzovému stavu, který byl v republice vyhlášen v souvislosti se šířením koronaviru, je vyřízení potřebných podkladů pro dotaci, mimo jiné stavebního povolení, složitější. MAS Posázaví proto ve snaze vyjít případným žadatelům vstříc prodloužila termín předkládání žádostí,“ zdůvodnila ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Do současnosti žadatelé předložili 23 projektů s požadovanými dotacemi dohromady za 25 154 655 Kč, celková alokovaná částka na výzvu je 39 239 735 Kč. Dalších 20 projektů s celkovými dotacemi do 10 milionů korun se konzultuje, ne všechny ale budou podány. 

Dotace se rozdělují ve čtyřech fichích (oblastech podpory): Agroturistika (5 000 000 Kč), Lesy, voda, rekreace (5 000 000 Kč), Podpora místních výrobců (5 000 000 Kč) a Obnova venkova – školky, školy a spolky (24 239 735 Kč). Výzva se vztahuje na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/…rojekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020.
Připravila Jaroslava Tůmová

www.posazavi.com

 

 

 

 

 

Czech specials new