Menu

Rozhodovali jsme o Evropě

03. 10. 2022

Třída NS2 a 10 žáků oboru Služby cestovního ruchu Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce se koncem září na Krajském úřadě v Ostravě zúčastnila regionálního semináře „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“.

ssss_zkusenost

Byl to interaktivní seminář, který simuluje zasedání institucí Evropské unie, kde si žáci vyzkoušeli roli poslanců Evropského parlamentu a ministrů Rady EU. Někteří jednali jako ministři v Radě EU za předem danou zemi. Zúčastnili se jednání parlamentu, poznali, co je jednací řád, zažili, jak probíhá diskuse o jednotlivých bodech návrhu nařízení, hlasovali o pozměňovacích návrzích. Podíleli se na návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o transparentnosti a cílení politické reklamy.

Akci pořádala nezisková organizace EUTIS, o.p.s., která se zabývá – prohlubováním povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii.
Připravila Hana Schwarzová.

https://eutis.cz
www.ssss.cz

 

Archiv
easyfm