Menu

Ředitel Národního muzea v přírodě se zúčastnil konference v japonském Kyotu

24. 09. 2019

Generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš se ve dnech 30. 8. – 9. 9. 2019 v japonském městě Kyoto zúčastnil generální konference ICOM (International Council of Museums – Mezinárodní rada muzeí). Tématem konference, která přivítala více než čtyři tisíce účastníků, bylo postavení muzea jako kulturního centra s podtitulem Budoucnost tradice.

Silné zastoupení měla delegace z České republiky na generální konferenci ICOM, která se uskutečnila na přelomu srpna a září v Japonsku. Do bývalého hlavního města Kyoto odcestovalo celkem 31 představitelů muzeí z České republiky. Jedním z účastníků byl i generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. „Důvodem našeho relativně početného zastoupení bylo, že další generální konference ICOM v roce 2022 proběhne v Praze. V Kyotu jsme tedy jako Česká republika měli mimo jiné i výstavní stánek,“ uvedl generální ředitel Ondruš. „Základní téma konference znělo Muzeum jako kulturní centrum. Budoucnost tradice. A v průběhu celé konference probíhaly přednášky a workshopy na řadu různých témat souvisejících s postavením a rolí muzeí v dnešním světě,“ doplnil Jindřich Ondruš s tím, že zasedání ICOM bylo v Japonsku bráno velmi vážně, o čemž svědčí i účast například korunního prince Akishina s manželkou, princeznou Kiko, japonského ministra kultury, sportu, vzdělávání, vědy a technologie, guvernéra prefektury Kyoto nebo starosty tohoto města. 

Mezi dílčí témata se řadily mimo jiné otázky udržitelného rozvoje, dekolonizace muzeí na podporu občanství a sociální soudržnosti. „A velmi zajímavé byly například přednášky o potřebnosti etnografických muzeí. Dále se skloňovaly témata jako inkluze, nová epistemologie nebo neutralita muzeí. Hlavním úkolem konference ale byla nová definice muzea. Tady mezi účastníky konference panovaly relativně velké rozpory. Současná definice muzea pochází z roku 2007 a mnohými je považována za již neaktuální. Bohužel se ale delegáti konference na novém znění definice muzea neshodli, a tak byla celá problematika přesunuta na další generální konferenci ICOM, která v roce 2022 proběhne v Praze,“ vysvětlil Jindřich Ondruš, podle kterého bylo odmítnutí nové definice muzea způsobeno jejím komplikovaným zněním. Je třeba si uvědomit, že definice muzea musí být srozumitelná jak pro muzejníky, tak třeba pro zřizovatele a samozřejmě také pro širokou veřejnost,“ doplnil Ondruš.

Součástí konference byly také exkurze na zajímavá historická místa, a tak se účastníci mohli podívat například na hrad Nijo-jo, který sloužil jako rezidence šógunů a dnes je památkou UNESCO, podobně jako další cíl, kterým byl chrám Kiyomizu-dera. „Navštívit jsme ale stihli také Národní muzeum moderního umění, Muzeum tradičních řemesel nebo Císařský palác,“ uzavřel Jindřich Ondruš.
Připravil Tomáš Gross.

www.vmp.cz
www.facebook.com/VMPRoznov

 

 

 

 

Czech specials new