Menu

Program Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 hlásí téměř 100 % čerpání

11. 09. 2018

Na zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 byly schváleny dotace na další dva projekty Archiv-Net a GeoMAP. Procento navázání financí programu se tak přiblížilo magické 100 % hranici. Navíc z celkové finanční částky programu ve výši 158 milionů EUR bylo příjemcům proplaceno již 38,5 milionů EUR.

„Přeshraniční spolupráce je pro nás i pro naše sousedy velice důležitá. Projekty na obou stranách hranice přinášejí nejen konkrétní užitek, ale spojují obyvatele obou zemí. Proto již nyní intenzivně jednáme o pokračování tohoto úspěného programu,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Projekt Archiv-Net se zabývá zpřístupňováním archiválií a užší spoluprací jednotlivých subjektů, které zpracovávají historické dokumenty. V případě projektu GeoMAP jde o vývoj nástroje geologického, hydrogeologic­kého a geomecha­nického modelování k zahlazování následků hornické činnosti a obnově území poškozeného těžbou. Na setkání ve Vejprtech v Ústeckém kraji se náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství Frank Pfeil dohodli na pokračování dosavadní velmi úspěšné spolupráce i v dalším programovém období. Toto prohlášení by mělo být podepsáno do konce roku 2018. Hlavním cílem tradiční výroční akce Programu spolupráce byla prezentace úspěšných projektů realizovaných v rámci tohoto programu široké veřejnosti. 
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar