Menu

Profesní sdružení vyzývají vládu k projednání rámce COVID - veletrhy/kongresy/eventy

15. 12. 2020

Vážený pane premiére,  
v zájmu záchrany veletržního, kongresového a eventového průmyslu Vás naléhavě vyzýváme, aby vláda ČR v nejbližším možném termínu projednala návrh programového rámce, který vypracovalo a předložilo MPO ČR.  Předmětem návrhu s pracovním názvem:   
„COVID – Veletrhy/kongre­sy/eventy“
je sektorová pomoc subjektům podnikajících v nejvíce zasažených odvětvích,  které se řadí mezi tzv. hromadné akce. V rámci této působnosti jsou to zároveň poslední sektory s významným ekonomickým potenciálem a společenským posláním, kterým se doposud nedostalo jakékoli specifické finanční pomoci od státu.
 
Od vypuknutí koronavirové krize jim přitom bylo prakticky znemožněno podnikat a je mimo jakoukoli pochybnost, že zákaz hromadných akcí se bude vztahovat na pokračující,  dosud neurčité období v roce 2021. Dopady jsou katastrofální a několik stovek postižených subjektů se nachází na pokraji krachu.  

Cílem programu je udržení infrastruktury a oprávněnými žadateli mají být především takové společnosti,   které dosud neměly příležitost kvalifikovat se v rámci jiných, již schválených sektorových programů v kultuře, tělovýchově nebo profesionálním sportu.  

Vzorem materiálu  se stal dokument  Evropské komise „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“,  umožňující poskytnout finanční příspěvek až 70 % nepokrytých nákladů středních a velkých podniků a až 90 % nepokrytých nákladů mikro a malých podniků (dle metodiky 3.12).  V rámci těchto mantinelů zvolilo MPO ČR konzervativní verzi,  která je dimenzována pro sanace do původně přislíbené výše 600 mil. Kč.  Dle naší evaluace  je předem vyloučeno, aby taková částka byla, na základě navrhovaných kritérií,  plně vyčerpána.

Zástupci jednotlivých sektorů se shodli, že si navzájem nepřejí klást překážky, ať už jsou jakékoli, které by znemožnily přijetí programu  „COVID – Veletrhy/kongre­sy/eventy“.   Navrhovaná metodika slibuje pouze marginální a v některých případech prakticky minimální  finanční pomoc pro záchranu velkých společností typu veletržní areály, multifunkční nebo kongresová centra.  Takové velké společnosti se však shodují, že pro obnovení  zasaženého průmyslu se  neobejdou především bez technické a organizační infrastruktury.  A tu ztělesňují především malé a střední podniky (více než 95% předpokládaných žádostí).  Obecně platí, že ty tvoří páteř ekonomiky.  

Můžete se spolehnout, vážený pane premiére, že jsme připraveni poskytovat nadále maximální součinnost.  Na oplátku očekáváme férový přístup a korektní jednání.

Záchrana veletržního, kongresového a eventového průmyslu je také věcí veřejnou.  Pokud  tedy existují relevantní důvody, kvůli kterým nelze programový rámec v navrhované podobě ani projednat a případně schválit,  přejeme si takové důvody nejdříve znát a následně,  společně s Vámi spolupracovat na jejich vyřešení.  Vyjádření typu „nevíme, jak s tímto programem dále“ nepovažujeme v nastalé situaci za hodné jakékoli odpovědné vlády.

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR)
Česká eventová asociace (ČEA)
Prague Convention Bureau (PCB)
Česká aliance profesionálních kongresových organizátorů (CAPCO)

sova_log  cea_log_1  pcb_log_1 capco_log_1

Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials