Menu

Příjmy z cestovního ruchu takřka 40 miliard

19. 06. 2019

Příjmy z příjezdového cestovního ruch dosáhly v prvním čtvrtletí 39,9 mld. Kč. Vyplývá to z údajů o vývoji platební bilance, které zveřejnila Česká národní banka.

Meziročně příjmy z příjezdového cestovního ruchu vzrostly o 3,5 procenta, a to i přesto, že příjezdy zahraničních turistů do hromadných ubytovacích zařízení v uvedeném období stagnovaly. Za růstem příjmů stály mírně vyšší korunové útraty zahraničních návštěvníků během jejich pobytu v České republice. K tomu přispěli především jednodenní návštěvníci, kteří dle Šetření domácího a příjezdového cestovního ruchu během prvního čtvrtletí utratili v Česku průměrně 4 458 Kč na osobu/a den, což bylo o osm procent více než ve stejném období předchozího roku. Do vyšších příjmů se promítl také rostoucí podíl příjezdů z některých významných vzdálených trhů, jako je Čína či USA a mírně vzrostly i příjezdy turistů z některých a­rabských zemí, které jsou charakteristické bonitní klientelou orientovanou zejména na lázeňství. „Lá­zeňství a wellness turismus jsou jedním z odvětví, které pomáhá cestovnímu ruchu nejen zvyšovat příjmy, ale také průměrnou délku pobytu, a napomáhá i k regionálnímu rozptylu turistů – významná je v tomto ohledu mimo jiné oblast tzv. západočeského trojúhelníku, tedy oblasti v okolí Karlových Varů, Mariánských lázní a Františkových lázní,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dalším faktorem, který se do příjmů z cestovního ruchu promítl, byl rozvoj sdílené ekonomiky a zprostředkova­telských online platforem.

Zahraniční turisté během prvního čtvrtletí utratili za dovolenou v Česku v průměru 2 614 korun na osobu a den. Z toho přibližně polovinu činily výdaje vynaložené před cestou a polovinu výdaje během cesty. U jednodenních návštěvníků tvořily výdaje během cesty více než tři čtvrtiny celkové částky. Mezi jednodenními návštěvníky tradičně převažují hlavně návštěvníci z Německa a Polska.

www.czechtourism.cz

 

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar