Menu

Pražské hravé Velikonoce

19. 03. 2019

Už po jedenácté pořádá Muzeum hlavního města Prahy Pražské hravé Velikonoce. Tentokrát se namísto tradiční soutěže o nejkrásnější kraslici orientuje spíše na dílny polozapomenutých řemesel a edukační tematické programy pro školy, a to od 2. 4. do 21. 4. 2019.

Ve dnech 2. 4. – 21. 4. 2019 bude v přednáškovém sále hlavní budovy Muzea přístupná malá velikonoční výstava a po celou tuto dobu ve stejném prostoru Muzeum nabízí specializované programy pro školy a pro veřejnost dílny polozapomenutých řemesel spjatých nejen s Velikonocemi.

Dílny pro veřejnost
se budou konat 13. a 14. 4. 2019 od 10.00 do 17.00 hodin.  Vstupné na ně je 60 Kč (děti do 6 let zdarma) a není třeba se předem objednávat. Bude možné si vyzkoušet zdobení kraslic voskem, drátováním, pletení pomlázek, výrobu drobných velikonočních dekorací z korálků, ze šustí, plstění suchou jehlou a vyrobit si velikonoční přání technikou quillingu. Nedělní dílna bude navíc obohacena o výrobu tradičních píšťalek.

Programy pro školy
je možné objednat na emailu
lektori2@muzeumprahy.cz či na telefonním čísle 221 709 669 a budou věkově odstupňovány. Začátky jsou stanoveny jednotně na 9.15, 11.00 a 14.00. Trvají 90 minut. Cena všech programů je jednotná: 50 Kč na žáka, na každých 10 žáků je 1 pedagog zdarma.
Je možné zvolit jeden ze tří připravených programů:


Velikonoce našich prababiček
Hrajeme si s lidovými obyčeji velikonočního období, připomínáme si život dětí v minulosti. Program je zakončen půlhodinovou rukodělnou dílnou.
Věkové určení: 5 – 10 let
Termíny: 2. 4., 4. 4., 5. 4., 10. 4., 11. 4., 16. 4., 17. 4. 


Proč slavíme Velikonoce
Poznáváme význam velikonočních tradic, pracujeme s muzejním exponátem, žáci SŠ jej interpretují. Program je zakončen půlhodinovým tematickým workshopem.
Věkové určení: 11 – 15; 15 – 19 let
Termíny: 2. 4., 3. 4., 4. 4., 9. 4., 11. 4., 16. 4., 17. 4. 


Velikonoční dílny
Zdobíme kraslice voskem, drátováním, plstíme, zdobíme perníčky – dle požadavků učitele.
Věkové určení: 5 – 10; 10 – 15 let
Termíny:  3. 4., 5. 4., 9. 4., 10. 4., 12. 4.
Připravila Martina Hoffmanová.

www.muzeumprahy.cz
  

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar