Menu

Praha nenechala v krizi podnikatele na holičkách

31. 12. 2020

Rok 2020 byl především pro malé a střední podnikatele noční můrou. Opakovaně se ukázalo, že jedním z nejdůležitějších nástrojů řešení krize jsou podpůrné programy. Zájem pražských podnikatelů o podporu z programu COVID Praha, který hlavní město realizovalo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, je toho důkazem. Vyčleněné prostředky žadatelé v jarních měsících vyčerpali během prvních deseti minut po spuštění, celkově se přerozdělilo cca 646 milionů korun mezi 311 podnikatelských subjektů. Vedení metropole navíc upozorňuje i na další služby, které mohou v čase nejistoty pomoci, například pražský Realitní portál.

Program COVID Praha připravilo vedení hlavního města jako rychlou a efektivní překlenovací pomoc podnikatelům v těžkém období. Úspěch, se kterým se u žadatelů setkal, svědčí o tom, že právě podobná strategie je základem úspěchu. Dle slov nejvyšších představitelů hlavního města byl program COVID Praha velmi dobře nastaven. Podpory se díky němu dočkaly v první řady drobné, malé a střední podnikatelské subjekty, tedy ty, co potřebovali pomoc nejvíce. Analýza naznačila, že se díky němu podařilo zachovat existenci až šesti tisíc pracovních míst.

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve výsledku podepsala úvěrové smlouvy s celkem 311 žadateli z řad podnikatelů, které dosahují hodnoty až 1,3 miliardy korun. Z analýzy žádostí jde z valné většiny o podnikatelské subjekty na území české metropole dlouhodobě působící. Nejčastěji šlo o drobné živnostníky, orientující se na oblast maloobchodu, dopravních služeb, a neméně významnou kategorii představovali podnikatelé v pohostinství a službách.

Praha disponuje i dalšími nástroji, které mohou podnikatelům v době krize ulevit. Radní pro správu městského majetku Jan Chabr připomíná, že každý zájemce může využívat služeb Realitního portálu hlavního města Prahy, který je přístupný skrze webové stránky https://realitniportalpraha.cz/cs. „Díky Realitnímu portálu se nám daří udržovat transparentní přístup v hospodaření s městským majetkem. V době koronavirové pandemie i po ní se navíc jedná o platformu, kde budou zájemci moci najít levné nemovitosti, které teoreticky mohou pomoci při rekonvalescenci po neutěšeném období,“ vysvětluje.

Do konce roku 2020 navíc platila i úleva, kterou se vedení magistrátu snažilo pomoci pohostinskému segmentu. Návrh odpustit provozovatelům poplatky spojené s instalací předzahrádek a pouličním prodejem prošel už v dubnu letošního roku zastupitelstvem jednohlasně. Podnikatelům sídlícím v Praze byla alespoň těmito cestami nabídnuta pomocná ruka, a tuto snahu vedení města nevzdává ani po vstupu do dalšího roku, který bude jistě celosvětovou pandemií také významně ovlivněn. 
Připravil Matěj Senft, foto Dmitry Goykolov.

www.prague.eu

https://realitniportalpraha.cz/cs

praha_realitni_portal_log

PF 2021 CzechSpecials