Menu

Podpořte své oblíbené informační centrum v prestižní anketě

13. 07. 2020

21. června začal další ročník prestižní ankety „Informační centrum roku“. Vyhlašuje ji Asociace turistických informačních center České republiky. Hlasování probíhá až do půlnoci 31. srpna 2020.

Hlas je možné posílat jednomu z víc než 450 certifikovaných informačních center. Jen za Liberecký kraj jich je v soutěži přihlášeno celkem 18.

Pro eliminaci vícečetného hlasování bude jako identifikátor použit e-mail hlasujícího. Hlasovat bude možné jen jednou v každém z krajů. 


„Chodíte do informačního centra ve svém městě pro informace o kulturní či společenské nabídce nebo o tom, co nového můžete prožít? Nebo jste spokojeni s nabídkou či přístupem nějakého jiného informačního centra? Dejte to najevo svým hlasováním v anketě. Vždyť pro pracovníky informačních center je zpětná vazba od návštěvníků to, co pro svou práci potřebují,“ vyzývá k hlasování Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Oceněna budou vítězná informační centra v každém z regionů. V soutěži bude rovněž vylosováno 14 hlasujících, kteří budou odměněni cenou zajištěnou členy rady ATIC z jednotlivých krajů.

V loňském roce se hlasy rozdělovaly mezi 449 certifikovaných TIC, celkem bylo odevzdáno 15.672 platných hlasů. Alespoň jeden hlas v anketě získalo 64 % infocenter. Z České republiky bylo přiděleno 15.199 hlasů. Dalších 473 hlasů pocházelo ze zahraničí, nejvíce pak ze Slovenska. 

Informace o anketě budou zveřejněny na webu asociace www.aticcr.cz.

Připravil Filip Trdla.

www.kraj-lbc.cz

www.aticcr.cz

aitc_25   Image result for liberecky kraj logo