Menu

Nové příležitosti pro čerpání dotací z fondů EU se rychle rozjíždějí

23. 08. 2022

Na on-line zasedání Rady pro fondy EU místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš informoval přítomné ministry o úspěšném startu nového programového období 2021-2027. Do konce roku 2022 se plánuje vyhlásit celkem 181 výzev v celkové výši přesahující 240 miliard korun.

„S potěšením mohu konstatovat, že Česko rychle reagovalo na schválení operačních programů Komisí. Promptně byly vyhlášeny více než dvě desítky výzev pro předkládání žádostí o finanční podporu z fondů EU. Díky tomu tak společně podpoříme boj se současnými krizemi, které jsou spojeny s ruskou agresí na Ukrajině, energetickou krizí, i pandemií,“ uvedl na jednání místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Zároveň kvituji, že Komise vyslyšela hlasy členských států a navrhuje úpravu evropské legislativy pro flexibilnější čerpání. Kvůli snížení zátěže na veřejné finance států navrhuje zvýšení předběžného financování pro rozjíždějící se programy. To podporujeme a budeme usilovat o co nejrychlejší přijetí navrženého znění Evropským parlamentem,“ shrnul Ivan Bartoš.

Česko je velmi pozitivně hodnocena Komisí v přípravách programového období 2021–2027 ve srovnání s jinými členskými státy. Po schválení Dohody o partnerství byly následně přijaty i všechny operační programy s výjimkou OP Spravedlivá transformace, u kterého je předpokládaný datum schválení v září 2022. V současné době mohou žadatelé předkládat své projekty do více než 20 výzev ze čtyř operačních programů. Do konce letošního roku plánují jednotlivá ministerstva vyhlásit celkem 181 výzev o objemu 240 miliard korun. Celkem je pro Česko připraveno téměř 550 miliard korun na podporu rozvoje regionů, inovací, životního prostředí, sociální oblasti i opravy památek i na podporu vědy, výzkumu a vzdělávání.

Ministři se dále na jednání seznámili se záměrem Ministerstva pro místní rozvoj, které navrhuje přesun malé části prostředků. Důvodem je změna potřeb a priorit Česka v souvislosti se zmíněnými krizemi. Tento návrh musí být ještě projednán vládou a s Evropskou komisí a schválen jednotlivými monitorovacími výbory. 
Připravila Veronika Hešíková.

www.mmr.cz