Menu

Nová ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu 

09. 04. 2018

Nově povede Středočeskou centrálu cestovního ruchu Markéta Wernerová.

O jejím jmenování do funkce s účinností od 15. dubna 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje v pátek 6. dubna. Markéta Wernerová byla do funkce jmenována na základě výsledků výběrového řízení. Ve funkci ředitelky Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) nahradí Mgr. Ivanu Jindřichovou, MPA, která tuto příspěvkovou organizaci kraje vedla po rezignaci PhDr. Nory Dolanské, MBA po dobu dvou měsíců od 20. února. Markéta Wernerová má zkušenosti ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry. Působila také ve funkci jednatelky Karlovarských bahenních lázní, spol. s r. o. a v komisi Rady města Karlovy Vary pro lázeňství a cestovní ruch. Další zkušenosti získala z práce v Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jehož členkou byla v letech 2016–2017. Středočeská centrála cestovního ruchu má na starosti marketing a propagaci středních Čech v oblasti cestovního ruchu. Jejím cílem je zvýšení turistického potenciálu kraje a přilákání návštěvníků jak z řad domácí, tak i zahraniční klientely na vícedenní pobyty.

www.centralbohemia.cz

 

Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new