Menu

Nepomucký adventní trh a rozsvícení vánočního stromu

18. 11. 2019

První adventní neděli se v Nepomuku koná adventní trh a rozsvícení vánočního stromu. Tato akce se těší velkému zájmu návštěvníků, jejich počet se dá odhadovat na stovky. Láká je pohodová atmosféra nedělního odpoledne na nepomuckém náměstí s tradičním trhem, občerstvením a bohatým doprovodným programem. Možnost setkat se s přáteli v předvánočním čase. I v letošním roce se do akce zapojilo volnočasové centrum Fénix a Nepomucké kuchařinky. Městské muzeum nabídne pohádku a tvoření pro děti i dospělé.

vstup zdarma (pokud není uvedeno jinak)

Náměstí Augustina Němejce (14 – 19 hodin)

14.00 otevření tržiště

15.00 Elthin - historická hudba

16.00 Canto nepomucenum a pěvecký sbor Písnička

17.00 hudební vystoupení ZUŠ Nepomuk

17.30 taneční vystoupení s ohněm – skupina Equet 

17.50 sváteční slovo pana faráře a pana starosty

18.00 rozsvícení vánočního stromu a rozeznění zvonu Jan Vojtěch

                Doporučujeme návštěvníkům přinést si z domova zvonečky, abychom společně na náměstí před 18 hodinou rozezněli největší a nejstarší nepomucký zvon z roku 1848, nazvaný Jan Vojtěch

18.10 vypouštění balónků štěstí (v případě příznivého počasí)

18.20 pastorely J. J. Ryby a jiné písně vánoční v podání sólisty Martina Vydry, kostel sv. Jana Nepomuckého

Městské muzeum a galerie Nepomuk (14 – 18 hodin) 

14.00 vánoční dílna s Natálií Vítovcovou (výroba vánočních dekorací z korálků – do 18.00 hodin)

14.00 výstava fotografií Heleny Liškové a Petra Mevalda – FotoHePening – otevřeno do 18.00 hodin, vstup zdarma

15.00 pohádka O Sněhurce v podání Divadla Jitule a Dadule

16.00 rukodělná dílnička pro děti (výroba vánočních dekorací, do 17.00 hod.) 

Volnočasové centrum Fénix (14 – 17 hodin)

– dílničky – vánoční vyrábění
- taneční vystoupení
- dětský koutek
- k občerstvení budou domácí dobroty a teplý čaj
-
detaily www.fenix-nepomuk.cz/a facebooku

Zelenohorská pošta (14 – 18 hodin)

Ukázky historických řemesel a tradiční české kuchyně, rukodělný jarmárek, posezení u kamen, poslední prohlídky expozic v tomto roce
- pořádají Nepomucké kuchařinky, z.s. a Spolek přátel starého Nepomuka

pivovar Zlatá kráva

15.00 a 17.00 – prohlídka pivovaru s degustací vánočního speciálu z dubových sudů za symbolickou cenu 20 Kč

Kulturní a informační centrum Nepomuk (14–18 hodin)

i u nás můžete vybrat dárečky pod stromeček

www.trhy.nepomuk.cz

nep_logo