Menu

Navzdory pandemii se Česku i nadále daří čerpat z evropských fondů

31. 08. 2020

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) dnes na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. Česku se i nadále daří čerpat úspěšně - dohromady už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

„S kolegy jsme dnes projednali čísla aktuální ke konci července a můžeme říct, že koronavirová pandemie čerpání z evropských fondů nezpomalila. Úspěšným žadatelům bylo přislíbeno už skoro 88 procent celkové alokace tohoto programového období, což odpovídá 556 miliardám korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „V žebříčku čerpání evropské osmadvacítky si také vedeme dobře – Evropská komise nám již proplatila polovinu alokace a v žebříčku tak jsme na třináctém místě,“ dodala ministryně Klára Dostálová.

Ke konci července bylo vyhlášeno 1077 výzev s alokací dosahující skoro 804 miliard korun, přičemž nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurences­chopnost (313 výzev v objemu 170,5 miliard korun), Doprava (75 výzev v objemu 157,3 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (94 výzev v objemu 146,1 miliard korun).

U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení částky přes 283 miliard korun, což představuje téměř 46 % celkové alokace. Téměř o tři čtvrtiny své alokace (konkrétně 74 % odpovídající 44,4 miliardám korun) už zažádal Program rozvoje venkova. O nejvíce peněz celkem požádaly Operační program Doprava (52,6 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (52,2 miliard korun).

Předmětem jednání Rady bylo také vyjednávání legislativy pro nadcházející programové období 2021–2027 a další témata spojená s čerpáním fondů EU po roce 2020: stav projednávání návrhu Víceletého finančního rámce, tzv. rozpočtu EU na období 2021–2027 a podmínky pro nový fond Nástroj obnovy po koronavirové krizi.

Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz