Menu

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

28. 04. 2020

XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., probíhal od 1. ledna 2019 do 28. února 2020.

Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního dědictví.

Do XVIII. ročníku soutěže přihlásilo 60 muzeí a galerií působících na území celé České republiky 87 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2019 (30 projektů) a Muzejní počin roku_2019 (17 projektů).

Vzhledem k aktuální situaci a dosavadnímu vývoji koronavirové pandemie jsme byli nuceni přesunout termín předávání Cen Gloria musaealis, které se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže za rok 2019 se proto uskuteční v úterý 6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Připravila Anna Komárková.

www.gloriamusaealis.cz
www.cz-museums.cz

   

 

 

Czech specials new