Menu

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn

16. 05. 2019

už jedenáctý rok vypráví poutavé příběhy našeho domova. Je dílem lidí z celé naší země a letos i ze Slovenska. Její 11. ročník je ve znamení 30. výročí svobody a 15. výročí vstupu ČR do Evropské unie. Společně jej zahájíme v sobotu 18. května 2019 v Praze na Vyšehradě. Ojedinělou příležitost vidět všechny proměny na jednom místě doplní bohatý kulturní program pro děti i dospělé, vyšehradské památky za symbolické vstupné a nabídka regionálních specialit.

Výstava přináší úctyhodných 110 proměn a s nimi svědectví, v jakém stavu byly mnohé objekty v roce 1989 a jak moc nám s obnovou velkých komplexů pomáhají daňoví poplatníci partnerských států EU. Pořádá ji Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., s partnery. Letos k nim patří 13 krajů ČR. Hlavním partnerem 11. ročníku je Karlovarský kraj. Středobodem výstavy je nezaměnitelné místo naší země, staroslavný Vyšehrad, a stěžejním partnerem Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy. 

O výstavě
Výstava se zrodila v roce 2009. Dvacet let po změně režimu jsme měli pořád hodně co napravovat, a tak se skupinka lidí dohodla, že přispěje dvěma způsoby: Každý svým podílem na konkrétních proměnách a společně na jejich propagaci. Bylo potřeba naučit se děkovat, omezit věčné stěžování a kritizování, vést stěžovatele k vědomí, že stačí se do toho dát, věc napravit a předmět stěžování rázem zmizí. Také chyběla motivace a velkoplošné šíření dobrých příkladů z domácího prostředí. A do třetice – byly odhalovány kauzy zneužití veřejných peněz a lidé ztráceli víru v jejich důvěryhodné užívání. Smyslem výstavy se tedy stalo poděkovat za provedené proměny, motivovat pochvalou a dobrým příkladem a prezentovat dobré využití veřejných prostředků. Bylo nutné nastavit a zajistit takové podmínky, aby byla možnost vystavování přístupná všem aktivním lidem a aby byl projet životaschopný.  
U takové akce byl nutný silný partner. Prvními z nich byly Národní kulturní památka Vyšehrad s Hlavním městem Prahou a Jihočeský kraj v čele s městem Prachatice a starostou Janem Bauerem. Hned v prvním roce se přidaly kraje Plzeňský a Karlovarský, které jsou partnery nepřetržitě celých 11 let. Postupně přibyly další – Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký a Zlínský. Opět se vrátily kraje Jihomoravský a Moravskoslezský. Velmi si tohoto partnerství vážíme. Kraje tak projevují úctu a uznání svým obyvatelům a umožňují jim vystavovat jen za cenu výroby svého panelu. Jediný kraj, který zatím své vystavovatele nepodpořil a letos jako jediný chybí, je Vysočina.
Za partnerstvím krajů stojí silné a zodpovědné osobnosti na nejvyšších úrovních, a velkým přínosem jsou zástupci krajů v organizačním týmu. Přispívají cennými podněty, pomáhají s organizací a nacházejí další role, které výstava v životě krajů i lidí plní. 
Výstava je poděkováním vám všem, kteří se na zvelebování naší země a na tomto obdivuhodném projektu podílíte.
Připravila Drahomíra Kolmanová.

www.aefcz.eu

florea_jpg

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar