Menu

Národní muzeum v přírodě na Dni otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

01. 10. 2019

Národní muzeum v přírodě a jeho jednotlivá muzea – Hanácké muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina, Muzeum v přírodě Zubrnice a Valašské muzeum v přírodě – se představili široké veřejnosti v rámci dne otevřených dveří, který v sobotu 28.9.2019 pořádalo v Nostickém paláci v Praze Ministerstvo kultury České republiky.

Všechna čtyři muzea spadající po Národní muzeum v přírodě se v sobotu 28.9.2019 před­stavila v Nostickém paláci v Praze, ve kterém sídlí Ministerstvo kultury České republiky. Probíhal tady den otevřených dveří, jehož součástí kromě prohlídky paláce bylo také představení jednotlivých příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR. Muzea v přírodě se představila propagačními materiály a jejich zástupci podávali zájemcům podrobné ústní informace o svých organizacích. Součástí prezentace Národního muzea v přírodě byli také řemeslníci, kteří na místě předváděli tradiční řemesla.  A samozřejmě nechyběly ani ochutnávky tradičních jídel jako valaškých vdolků a škvarků,  koláčků z Vysočiny, tvarůžků z Hané nebo slivovice. Na prezentaci Národního muzea v přírodě zamířil také ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová. Oba představitele Ministerstva kultury ČR, stejně jako další hosty, přivítal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš a ředitelé jednotlivých muzeí v přírodě – Ilona Vojancová (Vysočina), Petr Vodešil (Příkazy) a František Ledvinka (Zubrnice).
Připravil Tomáš Gross.

www.nmvp.cz

Czech specials new