Menu

Nadregionální produkt Jantarová stezka je připraven na znovuobjevení!

16. 04. 2019

Jantarová stezka je nadregionálním produktem, který vznikl v roce 2010 a za podpory evropských fondů se stal jedním z nejúspěšnějších a nejvíce oceňovaných projektů realizovaných pro společné území Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Projekt bohužel několik let stagnoval, zejména z důvodu absence zastřešující destinační organizace, která by zajišťovala marketing, financování, rozvoj partnerství a nabídku produktů navázaných na Jantarovou stezku. Před dvěma lety se této aktivity ujala nezisková organizace Stezky, z. s., která ve spolupráci se zástupci samospráv, podnikatelů i DMO podél Jantarové stezky připravila restart celého projektu. Současnými partnery Jantarové stezky jsou dnes významné destinační společnosti z celého zájmového území jako například DMO Pálava a Lednicko-valtický areál, Svaz cestovního ruchu jižní Moravy nebo Jeseníky – sdružení cestovního ruchu. Podpora projektu je aktuálně diskutována také s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava, sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
a managementy ze Slovenska a dolního Rakouska, které byly partnery pilotního projektu. Podpis společného Memoranda o podpoře produktu Jantarová stezka by měl proběhnout v měsíci květnu.
Pro co nejrychlejší restart produktu Jantarová stezka byly nejvýznamnější aktivity předloženy ke spolufinancování z NPPCRR pro rok 2019. Jedná se především o:

Další rozvoj produktu je již nyní zabezpečen v rámci vícezdrojového financování.
Připravil Radek Galousek, koordinátor projektu.

www.jantarova-stezka.info

jantarov_stezka_log

scjm   

 

 

Czech specials new