Menu

MMR prosadilo na evropské úrovni první opatření na podporu podnikatelů zasažených opatřeními proti koronaviru

20. 03. 2020

Národní orgán pro koordinaci evropských fondů projednal na evropské úrovni první konkrétní opatření s cílem pomoci především malým a středním podnikatelům. Po schválení návrhu Evropským parlamentem budou moci podnikatelé využít zvýhodněné úvěry a půjčky z evropských fondů i na zajištění provozu svých podniků. Vyjednaná úprava pravidel umožní posílit vládní opatření v úvěru COVID.

„Snažíme se upozornit na evropské úrovni, aby Evropská komise reagovala pružněji na stav ekonomiky a umožnila členským státům využívat prostředky evropských fondů podle momentálních potřeb. Díky intenzivnímu úsilí Národního orgánu pro koordinaci a kolegů z řídicích orgánů jednotlivých programů se podařilo vyjednat první opatření, která umožní zafinancovat především malým a středním podnikatelům provozní náklady v době krize,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Intenzivně jednáme o prosazení daleko rozsáhlejších úprav evropských pravidel pro fondy EU, která by nám rozvázala ruce a umožnila využívat evropské prostředky výrazně flexibilněji v boji s důsledky koronavirové krize.“ 

Aktuálně Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj mapuje  společně s řídicími orgány jednotlivých programů další možnosti a potřeby jednotlivých oblastí a snaží se získat pro úpravy podporu i dalších členských zemí Evropské unie.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz 
 

Dallmayr
Czech specials 2