Menu

MMR posílá věcný návrh rekodifikace stavebního práva do meziresortního řízení

10. 01. 2019

K dalšímu důležitému milníku se přiblížila rekodifikace stavebního práva, na které usilovně pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími odbornými partnery. Do konce měsíce ledna bude do mezirezortního řízení odeslán věcný záměr. Komplexní rekodifikace stavebního práva je jedním z nejvýznamnějších legislativních návrhů Vlády České republiky v současné době.

„Materiál pro mezirezortní řízení se v současné době dopracovává a nejpozději do konce ledna 2019 bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová.
„Předkládaný materiál vychází z analýz problémů, které jsou již léta veřejně i odborně diskutovány, a právě současný věcný záměr a na něj navazující paragrafované znění jsou reakcí na ně. Ve svém důsledku přinese změna profesionalizaci výkonu státní správy v oblasti stavební legislativy a úřady samotné vybavením, kompetencemi i dalšími parametry přenese do 21. století. I díky tomu dojde nejen k zrychlení procesu např. stavebního povolování, ale návrh také zásadním způsobem omezí korupční prostředí v této oblasti, nastaví jasná pravidla a odstraní byrokratickou zátěž,“ říká Vladimír Dlouhý, president Hospodářské komory České republiky.
Rekodifikace stavebního práva je prioritou nejen pro MMR, ale také pro premiéra Andreje Babiše. Ten již dříve uvedl, že celý proces musí být dokončen do roku 2021. Podle ministryně Dostálové je současně nastavené vysoké tempo předpokladem tento harmonogram zvládnout. „Pokud zůstaneme ve věcné diskusi, pak věřím, že tato priorita bude naplněna,“ říká ministryně. Zároveň oceňuje zapojení odborných skupin do přípravy předkládaného materiálu. „Velmi oceňuji  přístup většiny zapojených do takto mimořádně složité problematiky, zahrnující nejen komplexní změny veřejného stavebního práva, ale i změny institucionální a procesní. Věřím, že podobně k materiálu v budoucnu přistoupí také politici a že se povede věcná debata,“ podotýká Dostálová.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
www.komora.cz

 

 

 

 

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new