Menu

MMR jednalo s Evropskou komisí o podobě programů v příštím programovém období

16. 12. 2020

V úterý 15. prosince se uskutečnilo další on-line jednání mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Evropskou komisí a resorty odpovědnými za jednotlivé programy o přípravě na programové období 2021-2027. Minulý týden se lídři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu shodli na podobě budoucího rozpočtu i krizového koronavirového fondu. Díky tomu může Česká republika pokročit v přípravách na příští unijní sedmiletku s očekáváním, že v dohledné době bude schválena i potřebná evropská legislativa.

„Úterní jednání mělo na programu shrnutí aktuálního stavu české přípravy včetně informací o Dohodě o partnerství a celkovém schématu všech fondů EU, které budou v prostředí České republiky k dispozici. Podařilo se nám s komisí dohodnout, že projednávání programů se nezastaví, přestože nejsou známy všechny nutné parametry pro jejich dokončení. Jednalo se i o problematice Fondu pro spravedlivou transformaci, který má pomoci českým uhelným regionům, tedy Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. Jelikož tyto kraje už několik let čerpají na svou restrukturalizaci podporu z programu RE:START, jednalo se také o provázání těchto obou iniciativ,“ informovala náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a dodala: „Odblokování vyjednávání o víceletém finančním rozpočtu EU je jednou z nutných podmínek pro pokročení v přípravách. Další nezbytnou podmínkou je dokončení vyjednávání evropské legislativy, které má velké zpoždění a bez které nelze zastřešující Dohodu o partnerství ani jednotlivé programy finalizovat.“ 

Národní orgán pro koordinaci tématu přípravy na nové programové období věnoval i online konferenci Evropské fondy po roce 2020, záznam z ní můžete sledovat na stránkách www.dotaceEU.cz/…efondypo2020. K dispozici je i přehled představující hlavní cíle příštího programového období.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

https://irop.mmr.cz/cs

irop_mmr

Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials