Menu

MMR dlouhodobě podporuje zavedení pravomoci obcím regulovat sdílené ubytování

03. 06. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na vyjádření Prahy, které bylo zveřejněno ve zprávě ČTK „Praha chce, aby ministerstvo instruovalo úředníky, jak mají kontrolovat Airbnb“. Zároveň se také MMR ohrazuje proti výroku primátora Hřiba, že by úředníci MMR nevěděli, jaký je rozdíl mezi bydlením a ubytováváním.

Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě podporuje zavedení pravomoci obcím regulovat tzv. sdílené ubytování na svém území. Zavedení takovéhoto oprávnění vyžaduje změnu současné legislativy a je tak pro něj nutné najít dostatečnou politickou shodu v obou komorách Parlamentu. MMR s hlavním městem Prahou v minulosti tuto problematiku opakovaně projednávalo. Pro řešení otázek sdíleného ubytování MMR zřídilo pracovní skupinu, které se účastní jak zástupci hlavního města Praha, tak i státní správy (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a  obchodu) , parlamentních stran a dalších zainteresovaných subjektů (a to včetně zástupců spolků na ochranu práv osob bydlících v bytových domech). Jelikož je regulace této oblasti úzce spjata s právem EU, plánuje se další jednání i za účasti zástupce Evropské komise. 

Stavební zákon ukládá užívat každou stavbu v souladu s tím, jak byla kolaudována, případně povolena, pokud kolaudace není vyžadována. Stavební úřad na základě podnětu má povinnost konat v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona a správního řádu, avšak i kontrolní prohlídka stavby je činností vykonávanou pouze v mezích zákonného zmocnění. V případě prostoru, který je užíván jako obydlí, má tento prostor nejvyšší ochranu ke vstupu ze strany stavebního úřadu a to v souladu s čl. 12 Listiny základních práv a svobod a prohlídka takového prostoru může probíhat pouze z hlediska stavebně právního. Kontrola užívání stavby je v tomto případě velmi složitou individuální záležitostí, vyžadující úzkou spolupráci správních orgánů (zejména např. živnostenského úřadu), neboť stavební úřady nemají zákonné zmocnění posuzovat soukromoprávní tituly k užívání prostoru. V rámci stavebního zákona se stavby nevymezují z pohledu „dlouhodobého nebo krátkodobého“ užívání, ale z pohledu účelu, kterému mají sloužit. Posouzení legálnosti nabídek hotelového ubytování však není v kompetenci stavebních úřadů, neboť tato problematika úzce souvisí s výkonem podnikatelské činnosti podle živnostenského zákona. Pokud je nabízeno ubytování, které neslouží k zajištění bytových potřeb, mělo by být navázáno na živnost podle živnostenského zákona. 

V současné době jsou v Poslanecké sněmovně projednávány dva návrhy na právní regulaci sdíleného ubytování – sněmovní tisk č. 946 (návrh zastupitelstva hl. m. Prahy) a sněmovní tisk č. 1007. Oba návrhy MMR považuje za dobrý základ pro další diskusi nad stanovením podmínek pro poskytování tohoto typu ubytování. 
Připravil Vilém Frček. 

www.mmr.cz

 

Czech Specials
Side VSH