Menu

MMR: 134 milionů EUR pro česko-saské příhraničí

01. 03. 2018

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 úspěšně pokračuje. Ke konci února 2018 bylo uzavřeno 116 smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 134,2 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což představuje 90 % z prostředků programu.

„Řada projektů je již hotova a pomáhá mimo jiné i přeshraniční turistice. V letošním roce bude ukončeno dalších sedmnáct projektů. Jedním z nich je například ArchaeoMontan 2018, na kterém spolupracuje hned devět institucí. Mezi partnery tohoto projektu je i město Krupka, které 14. března slavnostně otevře Infocentrum hornické krajiny Krupka. Návštěvníci se díky němu budou moci více dozvědět o historii Krušných hor,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Další významné projekty jsou zaměřené na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení. Příkladem je projekt Zlepšení přeshraničního odvracení nebezpečí s technickým zabezpečením ochrany před katastrofami na komunální úrovni v oblasti Centrální Krušnohoří, kde město Boží Dar pořídilo nové hasičské auto (cisternovou automobilovou stříkačku) a další vybavení potřebné k boji s přírodními živly v nejvyšších polohách Krušných hor. Dosavadní velmi dobré výsledky programu, který byl vyhlášen již 31. července 2015, potvrzují stálý nárůst proplacených částek žadatelům a hlavně další zkvalitnění života v příhraničí.
Seznam projektů naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new