Menu

Ministryně Dostálová zahájila zasedání Komise pro Evropu UNWTO

12. 06. 2018

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes zahájila 63. zasedání Komise pro Evropu UNWTO v Praze. Česká republika je spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, které má cestovní ruch v gesci, jeho hostitelem a spoluorganizátorem. Jednání se účastní také generální tajemník UNWTO Zurab Pololikashvili, který na zasedání do České republiky zavítal poprvé ve svém funkčním období 2018 - 2021.

„Zasedání je vhodnou a cennou příležitostí pro výměnu zkušeností, informací a dalších zajímavých poznatků mezi odpovědnými aktivními účastníky cestovního ruchu. Bez jejich vzájemného a trvalého dialogu by nemohla být zaručena konkurenceschopnost a růst odvětví cestovního ruchu jak na celosvětovém trhu, tak i v České republice. V této souvislosti bych ráda ocenila význam setkání pro další rozvoj domácího cestovního ruchu, který se v poslední době stává jednou z nejrychleji rostoucích součástí naší ekonomiky,“ řekla při této příležitosti ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
„Jsem rád, že jsme toto zasedání zorganizovali právě v Praze. Zaujalo mě, jak jste dokázali propojit výročí oslav stého výročí od založení vaší republiky s oblastí cestovního ruchu. Česká republika je totiž zemí, kterou by měl vidět každý turista. Zasedání UNWTO se koná každý rok, letos se ho účastní zástupci ze 32 různých zemí. Věřím, že budeme moci přispět i k rozvoji cestovního ruchu v České republice,“ řekl při příležitosti setkání s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou generální tajemník UNWTO Zurab Pololikashvili. „Naším cílem je, aby se cestovní ruch přesunul z přeexponovaných turistických oblastí jako je Praha nebo Český Krumlov i do dalších měst našich regionů. Třeba jižní Morava je přece nádherná. Jenže například kvůli špatnému stavu D1 se nikomu nechce podnikat takto dobrodružnou cestu. Musíme tedy pracovat i na zlepšení dopravní infrastruktury a služeb, aby se šuškanda mezi lidmi nesla v co nejpozitivnějším duchu,“ doplňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
V těchto dnech se Praha stává evropskou metropolí cestovního ruchu, ve které se potkává široká odborná veřejnost a zástupci vládních institucí. Účastníci zasedání se zabývají důležitými tématy a otázkami z oblasti cestovního ruchu, především s důrazem na priority UNWTO i EU jako jsou inovace, digitalizace, udržitelnost, bezpečnost a dovednosti.
Zapojením do práce UNWTO má Česká republika a Ministerstvo pro místní rozvoj možnost získávat nejen nejnovější informace a zkušenosti z oblasti cestovního ruchu, ale má díky tomu i přístup k prognózám a marketingovým analýzám světových trhů a ke statistickým údajům o ekonomických ukazatelích jednotlivých trhů. Má také možnost spolupracovat při tvorbě dokumentů a ovlivňovat práci jednotlivých výborů a může se zapojit do vzdělávacích programů určených na pomoc členským státům prostřednictvím zvyšování odbornosti.
Česká republika dnes patří k jedné z nejvyhledáva­nějších turistických destinací v Evropě. Mezi světově známá a hojně navštěvovaná místa patří mnohé lokality ČR, které jsou součástí kulturně-historického dědictví či přírodního bohatství s pestrou nabídkou kulturního a společenského vyžití.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
www.unwto.org

 

Czech specials new
travelcon
Restaurace Novoměstský pivovar