Menu

Ministryně Dostálová v Jihlavě: Každý má mít možnost se odvolat, ale jen jednou

28. 02. 2020

Výstavbu v Česku, jejíž povolování nás svou komplikovaností a pomalostí řadí na nelichotivé 157. místo na světě, nezpomaluje jen roztříštěnost předpisů, procesů i samotných stavebních úřadů, ale také zdlouhavý soudní přezkum a velmi široké a opakované možnosti odvolávání účastníků řízení. „Každý by měl mít právo na odvolání, ale pouze jednou v celém procesu. Není možné dál tolerovat současný ping – pong mezi stavebními úřady a odvolacími orgány,“ řekla dnes v Jihlavě ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, kde starostům představila novou podobu stavebního zákona.

Poukázala přitom na modernizaci dálnice D1, která se například v úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem zdržela o téměř čtyři roky. Aktivisté z Dětí země napadli povolení a požadovali přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů, namítali ohrožení živočichů žijících na stávající dálnici nebo zpochybňovali to, že modernizace dálnice nemusí mít stanovisko EIA a územní rozhodnutí, přestože nejde o novou stavbu. Nelíbil se jim také technický způsob modernizace. Navíc nastal problém s jedním potřebným pozemkem, u kterého začalo vyvlastňování. Než se s tím vším investor a nejrůznější úřady vypořádaly, uběhlo 1226 dnů. Podobným způsobem stejná organizace zbrzdila modernizaci dalších úseků dálnice. Ministryně Dostálová do Jihlavy vyrazila po D1 a měla štěstí – kolaps na dálnici, která se modernizuje i kvůli zdlouhavým procesům už nekonečných osm let, dnes brzy ráno nenastal.

„Máme deset typů různých forem umístění a povolení staveb a to znamená deset typů přezkumů a odvolání. Dále musíme připočítat přezkumy závazných stanovisek, kterých může být více než 40. Odvolat se je zároveň možné v každé etapě povolovacího procesu,“ vysvětlila ministryně Klára Dostálová neuvěřitelnou roztříštěnost předpisů a procesů současného stavebního práva. Změny, které urychlí stavební povolování, se týkají i možnosti odvolání a přezkumu rozhodnutí stavebních úřadů.

Nový stavební zákon přinese už jen jediné správní řízení místo současného územního a stavebního řízení. Zároveň dotčené orgány budou v maximální možné míře integrovány do stavebních úřadů, což samo o sobě zrychlí rozhodování stavebních úřadů. Dnes je totiž možné podat odvolání proti územnímu rozhodnutí, nadřízený úřad může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit a vrátit věc zpět stavebnímu úřadu na první instanci. To se může opakovat několikrát. Nadřízený orgán může rozhodnutí rušit vlastně opakovaně. Proti těmto rozhodnutím je pak ještě možné podat žalobu k soudu. Soud opět nemá povinnost ve věci rozhodnout, ale může rozhodnutí odvolacího orgánu rušit a vrátit zpátky. Stačí najít jednu chybu, nemá povinnost ani zkoumat všechny body žaloby.

Ping pong uvedený výše, nejprve mezi stavebním úřadem a odvolacím orgánem a dále mezi odvolacím orgánem a soudem se může opakovat několikrát. Navíc ještě do odvolání vstupují i přezkumy závazných stanovisek dotčených orgánů, které proces natahují a natahují. 

To už v budoucnu nebude možné. Nový stavební zákon zavede novinky jako například princip apelace. Odvolací orgán tak bude muset vždy věcně rozhodnout: rozhodnutí potvrdit nebo změnit, nebude přípustné rozhodnutí zrušit a věc vrátit prvoinstančnímu úřadu. Správní soud pak také bude moci nejen zrušit napadené správní rozhodnutí, ale napadené správní rozhodnutí i změnit, aniž by bylo potřeba vracet případ zpět stavebnímu úřadu. Zákon zavede také povinnost soudu projednat všechny žalobní body, aby se neopakoval neustálý koloběh žalob se stále stejnými žalobními body, k nimž se soud dosud nevyjádřil.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

 

Czech specials new