Menu

Ministerstvo pro místní rozvoj: Varianta nákladů na rekodifikaci v řádu 30 miliard nenastane

09. 01. 2020

Dopadová studie rekodifikace stavebního práva z dílny Ministerstva vnitra obsahuje nepřesné údaje. Ministerstvo pro míéstní rozvoj totiž s náklady na výstavu stovek nových budov pro stavební úřady v žádném případě nepočítá.

„Studie Ministerstva vnitra se od odhadů Ministerstva promístní rozvoj v ekonomických dopadech rekodifikace veřejného stavebního práva dramaticky liší. Pouze však na první pohled. Ministerstvo vnitra totiž do maximálních odhadovaných nákladů ve výši 32 miliard korun zahrnulo i náklady na stovky nových budov pro stavební úřady. My však s výstavbou na zelené louce vůbec nepočítáme,“ komentovala studii ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nové budovy nejsou třeba z následujících důvodů:

„Prosím, nepředstavujme si nějakou akci Kulový blesk. Už dnes mi mnozí starostové říkají, že se na přechod připravují. Počítají s tím, že stavební úřady zůstanou na radnicích, a přitom už na ně nebudou muset doplácet ze svého,“ uvedla Klára Dostálová. Ministryně chápe obavy některých obcí ze změny uspořádání, ale vytvoření skutečně nezávislé státní stavební správy je nutné proto, aby výsledkem rekodifikace mohlo být jedno razítko u jednoho úřadu během jednoho roku.

Jedině soustava státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem podřízeným vládě totiž umožní začlenění v maximální možné míře dotčených orgánů do stavebních úřadů tak, aby občané a podnikatelé nemuseli obíhat mnohdy i více než 40 dalších úřadů, bez kterých nemůže stavební úřad záměr povolit. Obce přitom novým uspořádáním o svůj vliv nepřijdou. Budou hájit zájmy svých občanů v oblasti územního plánování a dále nezávisle jako účastník povolovacího řízení.

Alternativa Ministerstva vnitra zrychlení stavebního řízení nepřinese
Ministerstvo vnitra ve svém hodnocení dopadů rekodifikace také navrhuje svoje vlastní uspořádání, o kterém se ale zatím nemluvilo, a které by žádný z největších současných problémů v oblasti stavebního práva nevyřešilo. Navíc návrh Ministerstva vnitra počítá též s rušením zhruba 450 dnešních stavebních úřadů. Ministerstvo vnitra počítá s tím, že by například mohlo odvolávat tajemníky obecních úřadů, což je dosud v plně v pravomoci starostů. Návrh Ministerstva vnitra by tedy ve skutečnosti významně zasáhl do pravomoci samospráv, a také snížil dostupnost stavebních úřadů pro občany. Ministerstvo pro místní rozvoj naopak počítá se zachováním minimálně kontaktních míst, kde by občan mohl podat žádost o povolení, pokud nevyužije podání digitální formou.   

Jako absurdní odmítá Ministerstvo pro místní rozvoj makroekonomický dopad spojený s kolapsem stavebních úřadů vyčíslený Ministerstvem vnitra na 204 miliard – to se nestane, přechod na nový model bude rozložen v čase tak, aby k paralýze povolování staveb v žádném případě nedošlo. Na převod úředníků bude dost času – zákony budou platné od roku 2021, ale s plnou účinnosti spojenou s rozhodováním státní stavební správy se počítá od roku 2023. V předstihu vznikne Nejvyšší stavební úřad, který bude institucionální změny koordinovat. Předpokládá se vybudování potřebného zázemí státní stavební správy, aby s nabytím plné účinnosti příslušných zákonů mohla státní stavební správa rozhodovat podle nové právní úpravy. Nový model bude zároveň spojen s digitalizací stavebního řízení. „Škoda, že Ministerstvo vnitra ve zpracované analýze nevyčíslilo dnešní dopady nefunkčnosti systému, kdy jen Ministerstvo dopravy na jednom úseku Pražského okruhu do Běchovic vyčíslilo ztrátu 1,5 miliardy za zdržení během povolování stavby,“ dodala ministryně.

Naopak Ministerstvo pro místní rozvoj oceňuje, že je součástí dopadové studie Ministerstva vnitra kromě katastrofických scénářů i střízlivé hodnocení dopadů rekodifikace. Pokud vezmeme v úvahu minimální variantu, která nepočítá s výstavbou desítek až stovek budov, došlo Ministerstvo pro místní rozvoj k velmi podobnému vyčíslení jako Ministerstvo vnitra. Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce počítá s nižšími náklady než minimalistická varianta Ministerstvo vnitra: 2,2 mld. versus 2,7 mld.   

Výhody nezávislé soustavy státních stavebních úřadů podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj


Nevýhody návrhu Ministerstva vnitra 

 Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz