Menu

Mariánské Lázně vstupují do destinační agentury

13. 11. 2020

Vstup nového člena města Mariánské Lázně byl odsouhlasen na zasedání Valné hromady spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj dne 12. 11. 2020.

„O vstup tohoto člena destinační agentura dlouhodobě usilovala. Jedná se o další krok ke splnění dlouhodobého cíle vytvoření uceleného systému destinačního managementu v Karlovarském kraji“ uvádí předseda destinační agentury Petr Židlický.

Krajská agentura dlouhodobě využívá nabídky města Mariánské Lázně v rámci marketingových aktivit. Úzce také spolupracuje s nedávno vzniklou lokální destinační agenturou KIS Mariánské Lázně s.r.o. Vstupem tak město Mariánské Lázně pouze završilo dlouhodobou spolupráci, která nově znamená i finanční závazek, který umožní marketingové aktivity krajské destinačky ještě více rozšířit. Oproti tomu toto významné lázeňské město získá možnost podílet se na přípravě kampaní a rozhodování o dílčích aktivitách destinační agentury Živý kraj.
Připravil Petr Židlický.

www.zivykraj.cz
www.filmkarlo­vyvary.com

www.muml.cz

 marne_log

Dallmayr
Czech specials 2