Menu

Letošní ročník soutěže „Navrhni projekt“ zná své finalisty

17. 04. 2020

Osmý ročník populární středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ se blíží do finále. Průběh letošního ročníku je poznamenám pandemií nemoci COVID-19, která nedovolila realizovat prezenční průběh regionálních kol. V průběhu dubna tak projekty přihlášené do regionálních kol byly vyhodnoceny bez prezenční přítomnosti studentů; jen na základě jimi předložených projektů a zaslaných prezentací. Do celostátního finále, které se uskuteční na konci dubna on-line, postoupilo osm týmů z celkového počtu 103 přihlášených.

„Díky účasti v soutěži „Navrhni projekt“ získají žáci znalost fungování evropských fondů, naučí se připravovat projektovou žádost a v neposlední řadě si také osvojí principy týmové spolupráce. Žáci při přípravě projektové žádosti musí rovněž projevit znalost svého okolí a musí aktivně přemýšlet o možnostech jeho zlepšení, což rozhodně považuji za přidanou hodnotu celé soutěže,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

I přes nepříznivé podmínky, mezi kterými můžeme uvést mimo jiné i dočasné přerušení prezenční výuky na školách způsobené pandemií nemoci COVID-19, se letošní ročník středoškolské soutěže „Navrhni projekt“ blíží do svého finále. V rámci regionálních kol, která proběhla na základě předložených projektů a zaslaných prezentací, vybraly jednotlivé regionální poroty osm týmů, které postupují do finále. Poroty ve čtyřech regionálních kolech určily pořadí na prvních třech místech; do celostátního finále postupují vždy první dva týmy z každého regionálního kola.

Celostátní kolo se uskuteční 30. dubna od 9:30 hodin, a to formou on-line videokonference se všemi účastníky finále. Podrobnosti o celostátním kole se postupující týmy dozvědí od regionálních koordinátorů Eurocenter v průběhu tohoto týdne. 

Přehled finalistů: 

Název školy

Region soutěže

Název projektu

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

Jihostřed

Komunitní zahrádky

Střední zemědělská škola Čáslav

Jihostřed

MiniZOO

Gymnázium Blovice

Severozápad

Zlepšení výukového prostředí na Gymnáziu Blovice prostřednictvím optimalizace vnitřního klimatu ve třídách

Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

Severozápad

Nová tvář Úštěckého potoka

Masarykovo gymnázium Příbor

Morava

RE-USE centrum

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno

Morava

Pořízení elektro automobilu do brněnské autoškoly

Obchodní akademie, SOŠ a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Severovýchod

StopBullying

Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o.

Severovýchod

SVIT – Spokojený život napříč generacemi

 Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz 
 

Czech specials new