Menu

Krkonošské cyklobusy loni byly zase víc využívané

06. 01. 2021

Během letní sezony roku 2020 bylo přepraveno rekordně nejvíc jízdních kol. Přestože v roce 2020 do cestovního ruchu nejen v Česku zásadním způsobem vstoupila koronavirová pandemie, zaznamenaly nejvyšší české hory v letním období velkou návštěvnost. Důvodem zájmu o lokalitu byla jednak striktní omezení možností Čechů pro vycestování do zahraničí a také relativně „klidné období“ mezi dvěma pandemickými vlnami. Tudíž řada tuzemských návštěvníků zamířila právě do Krkonoš.

Krkonošské cyklobusy byly jednou z vyhledávaných služeb k přepravě a cestování jak pěších turistů, tak cykloturistů. Od června do září roku 2020 na celém území přepravily 39 819 osob a 4 500 jízdních kol. Pro srovnání s rokem předcházejícím (bez koronavirových omezení) byly počty přepravených osob jen o něco málo vyšší, tedy 41 804 osob a 3 612 jízdních kol.

K tomu Miroslava Chaloupská ze Svazku Krkonoše, jako koordinátorka Krkonošských cyklobusů, doplnila:Přeprava jízdních kol v létě roku 2020 na našem území byla rekordní, cca o 900 kusů více než v roce předcházejícím, a to se nepodařilo v žádné jiné oblasti Královéhradeckého kraje. Cyklobusy, které po našem regionu pendlují od roku 2004, byly v provozu, tedy po svých trasách jezdily pětaosmdesát dní. Pravdou je, že na podporu povědomí veřejnosti o možnosti jejich využití, tedy do propagace této veřejně prospěšné služby, investujeme každoročně hodně finančních prostředků. Tiskneme a na všechna možná místa jako jsou informační centra, výlepové plochy apod. distribuujeme plakáty, rozdáváme zdarma kapesní letáky s jízdními řády a tipy na výlety, necháváme vyrábět plechové cedule s pohledovou mapou a trasami linek, které umisťujeme na všechny zastávky cyklobusů. Nechybí zajímavý reklamní spot vysílaný jako placená inzerce v celoplošném rádiu IMPULS, polepujeme zadní okna autobusů, které je vozí celoročně, na začátku cyklosezóny pořádáme tzv. promo zahajovací jízdu pro všechny zájemce o cykloturistiku a poznávání Krkonoš i Podkrkonoší.“

Jaké jsou plány z pohledu cyklo přepravy na nadcházející sezonu s ohledem na zdravotní situaci, resp. pokračující pandemii, s ní výrazné omezování možností cestování, i když s výhledem plošné vakcinace, ale přesto nejasnými výhledy, doplňuje Miroslava Chaloupská: „Pro cyklo dopravu roku 2021 jsou v Královéhradeckém kraji připraveny zásadní změny. Na základě výběrového řízení jsou na území Královéhradeckého kraje vybráni noví dopravci a s nimi přijdou i nové autobusy s vleky na kola. Předložené navržené jízdní řády jsou v souladu našimi představami. Máme příslib, že nebude nic škrtáno. Chceme zachovat stejnou formu hromadné přepravy místních i turistů, včetně „balíčku propagace“ i pro rok 2021,“ uzavřela Miroslava Chaloupská.
Připravila Dáša Palátková.


www.krkonose.eu
www.rozvoj.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu

krkonose_svazek_log krkonose_log_1

 

 

PF 2021 CzechSpecials