Menu

Jen mluvit o dvojí kvalitě potravin nestačí

23. 05. 2019

Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) říká: O dvojí kvalitě potravin se hodně mluví, ale státní instituce pracují na změně příslušné legislativy pomalu a nedostatečně.

V současné době podle mého názoru nemůže být obchodník postihován, protože neexistuje patřičná právní úprava. Pokud totiž uvede na trh zboží v tzv. druhé kvalitě a toto zboží splňuje požadavky naší potravinové legislativy, tj. je kvalitní a zdravotně ne­závadné, neporušuje zákon. To ovšem nemění nic na názoru AČTO, že je to problém, který je potřeba urychleně řešit. 
Připravila Jana Follprechtová.

www.acto.cz
www.facebook.com/actocz


 

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar