Menu

IROP nepolevuje v tempu. Rozdělil v regionech již 90 miliard korun

21. 06. 2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosahuje v těchto dnech dalšího významného milníku. Již více než 90 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno 6 567 projektům po celé České republice. Příjemci tak realizují projekty za 79 % prostředků, které má IROP k dispozici.

„Od posledního kulatého čísla, tj. 80 miliard uplynuly necelé čtyři měsíce, což svědčí o tom, že o IROP je ze stran žadatelů zájem. Chtěla bych poděkovat jak pracovníkům Řídicího orgánu IROP, kolegům pracujícím na ITI a v místních akčních skupinách, tak pracovníkům Centra pro regionální rozvoj, kteří zajišťují příjem a hodnocení žádostí a pak také následnou kontrolu realizace projektů a proplácení. Díky těmto 90 miliardám korun bude v regionech rekonstruováno nebo modernizováno například přes 800 kilometrů silnic, vybudováno nebo modernizováno 280 školek, nebo se například pořídí 644 vozidel veřejné dopravy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Možnost čerpat z IROP však úplně nekončí. Nedávno vyhlásil IROP 89. výzvu, která je zaměřena na podporu ekologičtější dopravy v tzv. uhelných regionech – Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Pro tyto kraje je připravena 1 miliarda na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Více se o výzvě dočtete zde. Touto výzvou IROP doplňuje program RE:START, který je zaměřen na pomoc těmto strukturálně postiženým krajům.

Zbývající finance v IROP jsou také ve výzvách určených pro integrované nástroje. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), pro které ještě zbývá 6,3 mld. Kč. Všechny podrobné informace, a to nejen k vyhlašovaným výzvám, se zveřejňují na webových stránkách těchto integrovaných nástrojů. Více informací o integrovaných nástrojích naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

   

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar