Menu

Druhá vlna epidemie koronaviru likviduje neformální vzdělávání dětí

13. 10. 2020

Stejně jako na jaře i nyní se obávaná druhá vlna koronavirové epidemie zásadně dotýká fungování volnočasových organizací pro děti a mládež. Aktuální nařízení vlády jim umožňuje provoz jen za velmi specifických podmínek, proto řada organizací svou činnost pozastavila nebo (pokud to bylo možné) přešla s výukou do online prostoru. Podle mini ankety realizované Asociací neformálního vzdělávání (ANEV) se na tuto situaci připravovalo téměř 80 % dotazovaných subjektů. Raději než výuku přes počítač ale hledají řešení v podobě přesunu hodin do venkovních prostor nebo snižují počet účastníků, dle nařízení. To se ale zásadně odráží na jejich finanční situaci. Více než polovina účastníků říjnové mini ankety ANEV by tak uvítala finanční podporu od státu, MŠMT nebo zřizovatele. Pokud by současná nařízení trvale dlouhodobě, organizace – zejména ty soukromé či neziskové – budou nuceny z finančních důvodů svou činnost ukončit. Neutěšená situaci z pohledu neformálního vzdělávání dětí a mládeže by pak nastala především na menších městech, kde je nabídka volnočasových aktivit už teď značně omezená.

Hledání cest: Online výuka, hodiny venku a kompenzace lekcí
„Neformální vzdělávání dětí a mládeže prochází nyní velkou krizí. Jak víme z terénu, již zkraje školního roku klesla poptávka po volnočasových aktivitách. Rodiče zkrátka nechtěli v této nejisté době platit za kurzy dopředu s vidinou toho, že jejich děti lekce nevyčerpají naživo nebo v řádném období. Organizace se k situaci snaží přistupovat férově, vrácení peněz ale volí až jako poslední variantu,“ uvádí Jolana Dočkalová z ANEV a pokračuje: „Pro všechny to nyní znamená hledání cesty, aby byla dodržena vládní nařízení, ale zároveň aby výuka mohla pokračovat a činnost organizací nebyla ohrožena. Můžeme se totiž poměrně snadno dostat do situace, kdy v menších městech nebudou pro děti a mládež fungovat žádné volnočasové aktivity, nebo se jejich výběr redukuje na minimum. Už teď spousta sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti probíhá na bázi dobrovolnosti a díky nadšení oddílových a sportovních vedoucích. Platby za kroužky pak pokrývají hlavně organizační náklady. Pokud však o tento příjem organizace přijdou, může se stát, že řada z nich bude nucená svou činnost ukončit. Příležitosti pro to, aby děti rozvíjely své talenty, na které ve školní výuce prostě není prostor, na nějaký čas zcela zaniknou. To může mít v konečném důsledku dopad na celkovou připravenost dětí na reálný život. Existuje už mnoho studií, které potvrzují, že skrze kvalitní vzdělávací aktivity mimo školu si děti často více rozvíjejí kompetence pro 21. století. Jedná se například o týmovou spolupráci, efektivní komunikaci, nebo rozvoj kreativity.“

Podle Kateřiny Smolanové, ze střediska volného času Astra z Frenštátu pod Radhoštěm byla situace finančně náročná již na jaře: „V polovině května jsme znovuotevřeli brány naší organizace a zaznamenali jsme výrazný pokles účastníků, kteří se zpět vrátili do kroužků. Asi jedna třetina již nenastoupila a samozřejmě se tak snížila naplněnost kroužků. S propadem návštěvnosti a výpadkem výuky souvisí problematika vrácení peněz z účastnických poplatků, za neuskutečněné vzdělávání. Byli jsme tak z důvodu šetření nuceni výrazně snížit rozpočet organizace, což se jistě podepíše do dalšího kalendářního roku 2021.“ Jako největší úskalí nyní Smolanová považuje především to, že nařízení přicházejí víceméně ze dne na den. „Věříme ale, že to jako organizace ustojíme. Vnímám však, že pokud se nacházíme v době krize, volnočasové vzdělávání je jedna z prvních věcí, na které se začne šetřit,“ uzavírá. Vládní opatření zásadně ovlivňuje i mateřská centra, která též organizují zájmové kroužky pro děti. „V krátké době po sobě musíme přerušit svou činnost, přicházíme tím o příjmy z kurzovného a dalších činností, přitom pronájem a mzdové náklady hradíme stále v plné výši. Potřebovali bychom, aby při řešení dopadů korona-krize bylo pamatováno i na organizace našeho typu. Nejvíce by nám pomohlo, až bude možné začít pozvolna rozvolňovat bezpečnostní opatření, aby nám bylo umožněno začít fungovat, co nejdříve. Pro nás je klíčové, abychom se s našimi klienty při aktivitách a programech mohli setkávat aspoň v počtu do 20 osob,“ dodává Jana Čechová z benešovského Mateřského centra Hvězdička.

N
eformálně  neosobně
Vzdělávání, a to nejen neformální, bez osobního kontaktu je poloviční. Pro rozvoj dětí i dospívající mládeže je důležitý vztah s lektorem, s vedoucím volnočasové aktivity. Po jarním „lock downu“ si více než polovina organizací, která se účastnila mini ankety ANEV, sbírala od účastníků kurzů i rodičů zpětnou vazbu. Nejčastěji zazníval právě nedostatek živého kontaktu napřímo, ale také přehlcenost online aktivitami a nespokojenost se zásadním zvýšením času stráveného u počítače. „Aktuální stav bohužel do značné míry omezuje také možnost vytvářet si tolik důležité kamarádské vazby mezi vrstevníky. Ty se dějí skrze společné volnočasové aktivity a při přirozeném promíchání v neformálních skupinách,“ uzavírá Jolana Dočkalová z Asociace neformálního vzdělávání.

Asociace neformálního vzdělávání
sdružuje zkušené pracovníky s mládeží, školitele, projektové manažery i kouče, kteří dlouhodobě působí v neformálním vzdělávání v práci s mládeží. Anev podporuje kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, mapováním inovací a evropských trendů, sdílením dobré praxe v oboru v mezinárodním i národním kontextu a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.
Připravila Martina Vokrouhlíková.

www.anev.cz

anev_logo

czech specials 2