Menu

Divadlo Spejbla a Hurvínka ruší představení

12. 03. 2020

Divadlo Spejbla a Hurvínka v souvislosti s nařízením vlády ČR, která rozhodla mimo jiné o zákazu divadelních představení nad 100 lidí, ruší veškerá představení počínaje dnešním dnem tedy 11. března 2020. Předpokládaná doba přerušení činnosti je zhruba dva týdny.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, prosíme diváky, aby je pečlivě uschovali. Po obnovení provozu divadla budou vstupenky vyměněny za nové, popřípadě budou divákům vráceny peníze.

Jakmile bezpečnostní rada státu zruší toto opatření, Divadlo Spejbla a Hurvínka okamžitě najede na připravený hrací plán. Prosíme sledujte naše webové www.spejbl-hurvinek.cz nebo facebookové stránky www.facebook.com/DivadloSH, kde budeme zveřejňovat pravidelné aktuální informace.

Celý tým divadla S+H se opět těší na své diváky a všem přeje hodně zdraví a na brzkou shledanou! 
Připravila Darina Miklovičová. 

www.spejbl-hurvinek.cz
www.facebook.com/DivadloSH
twitter.com/Hur­vinekSpejbl
www.instagram.com/divadlosh