Menu

Diskriminační zákaz léčit samoplátce bude pro léčebné lázně platit i nadále

27. 04. 2021

Drtivá většina pacientů, kteří si léčbu v lázních hradí z vlastních prostředků, nebude moci do lázní ani v nadcházejícím období. Vláda totiž od 3. května povolila lázeňskou léčbu pouze pro pacienty-samoplátce po prodělaném Covidu-19 do 90 dní po infekci.

„S rozhodnutím ministerstva zdravotnictví zásadně nesouhlasíme. Žádná jiná zdravotní péče není omezena, natož podle způsobu úhrady. Je absurdní, že péče o tělo bude od příštího týdne umožněna s testem, ale lidem, kteří nedosáhnou na úhradu léčení své nemoci z pojištění se odpírá nárok na zdraví, pokud neprodělali Covid-19,“ zdůrazňuje MUDr. Eduard Bláha za Svaz léčebných lázní České republiky (SLL).

Někteří vládní představitelé navíc veřejnost doslova klamou, když ve svých včerejších prohlášeních uvedli, že lázeňská léčebně rehabilitační péče jako součást dalšího rozvolňovacího balíčku bude povolena. Bohužel už neuvedli, že jenom pro úzkou skupinu lidí. Zmatení zájemci o lázně pak své roztrpčení z toho, že se do lázní na samopláteckou léčbu nedostanou, obracejí proti provozovatelům lázní. Smutné je, že důvodem pro umožnění léčby není ani zdravotní indikace pacienta. „Přitom pojišťovny chronickým pacientům léčení hradí jen jednou za dva roky, proto si lázeňskou léčbu v mezidobí hradí z vlastních prostředků. To teď ale již dva měsíce nemohou, a kdy to možné bude, zřejmé vůbec není. V nejistotě tak zůstávají jak pacienti, tak lázně. Pro nás je to těžko pochopitelné. Péče o tělo je dovolena, péče o zdraví nikoliv,“ vysvětluje Ing. Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní České republiky.

Zástupci lázní nechápou, že u podniků stačí testování zaměstnanců, ale pro léčbu či zlepšení zdraví v lázních není pravidelné testování pacientů i zaměstnanců lázní dostatečné.

Zákaz přímé úhrady tak fakticky některým lidem odepírá přístup ke zdravotní péči a diskriminuje je. „Léčení pacientům po Covidu-19 samozřejmě přejeme, potřebují jej, ale toto částečné uvolnění prohlubuje diskriminaci ostatních,“ doplňuje MUDr. Eduard Bláha a dodává: „Zároveň do diskriminované polohy staví i tyto pacienty, protože jim dovoluje nástup na léčení jen v kratším čase než těm, kteří se mohou po Covidu-19 léčit na náklady pojištění do 4 měsíců.“

Léčebné lázně, jež jsou registrovanými zdravotnickými zařízeními a poskytují lázeňskou léčebnou rehabilitaci samoplátcům i pojištěncům, nesmí přijímat k léčbě samoplátce od počátku března.
Připravila Alice Müllerová. 

www.lecebnelazne.cz

Czech Specials
Side VSH