Menu

Dialogy s historií s krajinářskou architektkou Lucií Vogelovou

27. 03. 2019

Zveme Vás na přednášku z cyklu Dialogy s historií s podtitulem Terra florida – Země rozkvetlá o dotváření krajiny ve městě, v parcích, ve veřejných prostorech i v zahradách, z pera atelieru Terra Florida, s krajinářskou architektkou Lucií Vogelovou do Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech dne 29. 3. 2019 v 18 hodin. Cyklus „Dialogy s historií byl v roce 2016 a 2017 nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu.

Autorkou pásma přednášek je architektka Michaela Zucconi (t. č. pracuje jako architekt v AP atelieru Josefa Pleskota), která ho realizuje s přesvědčením, že zvýšením povědomí o tvorbě, vztazích a působení architektury na člověka u široké veřejnosti, se také plošně zlepší prostředí, ve kterém žijeme. Architekt reaguje na zadání a požadavky investorů. Jde tedy o to mít dobrá zadání. „Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce“ nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit," říká prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Připravila Jitka Svobodová.

www.gkk.cz

logo_gkk
 

Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar