Menu

Dalších 600 milionů korun z IROP pro mateřské školky

09. 10. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásilo dvě výzvy na infrastrukturu předškolního vzdělávání. Pro žadatele je připraveno celkem 600 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen přesně za týden v úterý 16. 10. 2018 ve 14 hodin a ukončen 31. 10. 2018 ve 14 hodin.

„Finance z této výzvy mají zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trhu práce. Podpora může být poskytnuta na vznik nebo zvýšení kapacity mateřských škol,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. je určena pro obce, kde se nenachází sociálně vyloučené lokality. Výzva Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. je určena pro obce se sociálně vyloučenými lokalitami a pro území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Mateřské školy a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v Místním akčním plánu vzdělávání, který bude platný ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu v dané výzvě. Veškeré další informace týkající se oprávněnosti žadatelů naleznete na níže v odkazech na výzvy.
Díky IROP bylo na začátku letošního školního roku otevřeno sedmdesát nově vybudovaných či modernizovaných mateřských škol za přibližně 780 milionů korun (EFRR). Kapacita těchto zařízení je více než tři tisíce dětí, z čehož přibližně 550 míst je určeno pro děti do tří let. Během letošního podzimu bude pak otevřeno dalších více než sto mateřských škol a zařízení předškolního vzdělávání. Celkově bude letos z IROP dobudováno přibližně 170 mateřských škol a zařízení předškolního vzdělávání v hodnotě 2,6 miliard korun. Celkově bude v předškolním vzdělávání podpořeno z IROP 9 200 míst, zejména v obecních mateřských školách, ze kterých bude 1 500 uzpůsobeno i pro děti do tří let.
Informace o výzvě č. 87 naleznete zde.
Informace o výzvě č. 88 naleznete zde.
Zde naleznete kontakty na krajská pracoviště Centra pro regionální rozvoj, kde je možné konzultovat projektové záměry.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

travelcon
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials