Menu

Cestovní ruch v Posázaví – nový systém distribuce propagačních materiálů

11. 02. 2020

Posázaví o.p.s. jako destinační management turistické oblasti Posázaví nově na webových stránkách http://dmo.posazavi.com zpřístupnila aplikaci, jejímž prostřednictvím si zájemci mohou objednat regionální brožury, mapy a jiné tiskoviny, případně nabídnout recipročně ostatním své vlastní prezentační materiály.

objednvkov_aplikace

Ve snaze zlepšit distribuci propagačních materiálů byla na http://dmo.posazavi.com vytvořena rubrika Branding destinace. Jejím prostřednictvím si mohou zájemci z řad poskytovatelů služeb zdarma objednat zavezení propagačních materiálů přímo na svou provozovnu. V současné době se jedná o Průvodce Posázavím 2019 v české, anglické a německé verzi, turistické noviny Poznáváme Posázaví, mapy Posázaví, brožuru Navštivte Benešov a leták Čistá řeka Sázava. Aplikace je primárně určena pro informační centra a podnikatelské subjekty, které mohou jejím prostřednictvím nabídnout jiným zájemcům také své propagační materiály. Ale i individuální potenciální návštěvník může tohoto systému využít a propagační materiály mu budou zaslány na jeho adresu.

„Novým systémem chceme zrychlit a především rozšířit doposud poskytovanou službu a také jí nahradit drahou a složitou distribuci v rámci veletrhů cestovního ruchu,“ řekl Václav Pošmurný ze společnosti Posázaví o.p.s. „Každý poskytoval služeb pak může tento systém využít pro distribuci svých materiálů ke koncovému zákazníkovi,“ doplnil. Nejvíce propagačních materiálů je distribuováno k návštěvníkům oblasti hradu Český Šternberk. I proto jsou tištěné materiály situovány do stylu průvodce regionem tak, aby nalákaly návštěvníky do dalších velmi zajímavých míst Posázaví. 

Posázaví o.p.s. založili v roce 2004 podnikatelé ve spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi primárně na podporu cestovního ruchu. Činnost destinačního managementu realizuje na jih od hlavního města v tradiční turistické oblasti Posázaví. Vytváří informační a servisní služby pro návštěvníky ve spolupráci s lokálními turistickými informačními centry a podnikatelskými subjekty. Poskytuje poradenství subjektům v destinaci, podporuje osvětové a vzdělávací aktivity a sleduje jejich efektivitu. Spolupracuje s partnery na oblastní úrovni a koordinuje nabídku cestovního ruchu v destinaci.
Více na http://dmo.posazavi.com/cz/Shop.aspx
Připravila Jaroslava Tůmová.

www.posazavi.com