Menu

Čestné uznání hejtmana Jihočeského kraje pro Mapcentrum

29. 11. 2022

V zasedací místnosti zastupitelů Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 28. listopadu letošního roku převzali jednatel společnosti Mapcentrum s.r.o. Marcel Goetz s chotí Lenkou Čestné uznání hejtmana Jihočeského kraje.

Právě na stejném místě v květnu 1993 Mapcentrum pořádalo první setkání infocenter jižních Čech a Šumavy, kterých se tehdy sešlo šest. Postupně Lenka a Marcel Goetzovi pomohli založit Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, Asociaci turistických informačních center České republiky, Sdružení Cestovní ruch Jihočeského kraje, Jižní Čechy pohádkové, Českou pohádkovou akademii a odbor Klubu českých turistů Praha 7. Uspořádali stovky akcí především pro děti.

S Bárou Stlukovou Mapcentrum vydalo poznávací pohádky „Vyprávění kapra Jakuba“, pro které Jaroslav Kerles nakreslil přes dvě stovky pohádkových logovtipů. Se Zdeňkem Troškou, Václavem Vydrou, Julií Goetzovou a Martinem Hruškou v Českém rozhlase natočili tři CD pohádek – Hajajů.

Na Youtube lze najít pilot televizních Večerníčků „20 let jižních Čech pohádkových“, který je přípravou pro vytvoření jihočeských televizních Večerníčků.

Mapcentrum vydalo statisíce map, průvodců, 4pohlednic a vizitek.

Nejnověji jsou vytištěny „Balady Ivo Jahelky pro zlepšení nálady“, které s Pohádkovým cestovním pasem představí na koncertě Ivo Jahelky 17. prosince 2022 v 17 hodin v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II.
Připravila Česká pohádková akademie.

www.pohadkovekralovstvi.cz
pohadkove_kralovstvi__log