Menu

Česko získalo z evropských fondů 36,5 miliard korun navíc

19. 02. 2020

18. února jednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy. Tématem jednání byl současný stav čerpání prostředků z fondů EU i příprava příštího programového období 2021-2027. Díky získání 36,5 mld. Kč se změní i systém vykazování čerpání.

„Minulý rok byl ve znamení vyhodnocování milníků, k jejichž dosažení přispívaly evropské fondy. Česká republika byla v jejich plnění velmi úspěšná a podařilo se jí tak zajistit ce­lý ‚bonus‘ ve výši 36,5 mld. Kč. Můžeme tak na projekty využít přes 611­,7mld. Kč,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a dodala: „Tyto peníze se na začátku roku přičetly k původní částce. Vzhledem k tomu se tak mění i metodika výpočtu vyčerpaných peněz. Na první pohled se může zdát, že čerpání v procentech jde opačným směrem, tedy že „skočilo“ zpět, ale je to dáno pouze zvýšením celkových prostředků. Čerpání probíhá podle plánu.“   

Ke konci ledna bylo za období 2014–2020 přiděleno na projekty 498,3 mld. Kč (81,5 % prostředků), příjemcům proplaceno 282,6 mld. Kč (46,2 %) a zažádáno o proplacení E­vropskou komisí 231,6 mld. Kč (38 %). Na vyčerpání všech prostředků má Česká republika lhůtu až do konce roku 2023.   

Mimo aktuálního čerpání prostředků z fondů EU byla na programu také příprava progra­mového období 2021–2027. Na evropské úrovni probíhá hledání shody na legislativě k fondům EU i na podobě jejího rozpočtu na příštích 7 let. V lednu Evropská komise také navrhla zřízení nového fondu – Fondu spravedlivé transformace, který může uhelným regionům ČR v příštím ob­dobí přinést ve formě dotací dalších 14,5 mld. Kč. Stranou nezůstala ani národní úroveň příprav na následující období, konkrétně pak příprava zastřešujícího dokumentu – Dohody o partnerství a operačních programů.  

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.
Připravila Verinika Vároši.

www.mmr.cz


 

Czech specials new