Menu

Česko u všech operačních programů splnilo pravidlo n+3 a nepřijde tak o žádné peníze z fondů EU

14. 09. 2020

Všechny české operační programy splnily za letošní rok důležité pravidlo n+3 a nemusejí tak vracet peníze zpět do evropského rozpočtu. Podle tohoto pravidla mají členské státy povinnost do tří let vyčerpat dotace přidělené v daném roce - to znamená, že se již Česku podařilo vyčerpat celou alokaci z let 2014 až 2017 ke konci srpna 2020.

„Veškeré peníze zůstanou v České republice a budou využité na rozvoj naší země. Pravidlo n+3 jsme splnili u všech programů už třetí rok po sobě, což ukazuje, že se nám fondy EU nadále daří čerpat úspěšně,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „V do­držení pravidla si nejlépe vedl Program rozvoje venkova následovaný Operačním programem Zaměstnanost,“ dodala ministryně. 

Česko má v programovém období 2014–2020 k dispozici až 624 miliard korun. Jen za rok 2020 bylo ke konci srpna příjemcům proplaceno 68,0 miliard korun a Evropská komise byla požádána o proplacení téměř 64 miliard korun. Navíc se schválilo přes 53 tisíc nových projektů (z toho téměř 46 tisíc v Programu rozvoje venkova) za dalších 73,4 miliard korun. Peníze ze současného období 2014–2020 je možné čerpat až do konce roku 2023.

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2017, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let – tj. do konce roku 2020. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání. Rok 2020 byl třetím rokem, kdy na úrovni všech programů muselo dojít ke splnění pravidla n+3.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz