Menu

Českému cestovnímu ruchu hrozí škody v desítkách miliard korun, rychlý zásah vlády může zachránit tisíce pracovních míst

09. 03. 2020

·         Dopady opatření proti šíření koronaviru na český cestovní ruch mohou být až 35 mld. Kč

·         Ohrožených je až 40 000 pracovních míst 

·         Premiér Andrej Babiš vyslyšel volání zástupců cestovního ruchu a operativně svolal jednání k hledání řešení, jak minimalizovat ško­dy

Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu v České republice se připravují na zásadní krizi. Opatření k zastavení šíření koronaviru zpomalují příliv zahraničních turistů a omezují i cestování Čechů, škody se už v současnosti počítají v miliardách korun. Pokud se epidemii nepodaří v následujících týdnech zastavit a obnovit důvěru lidí v cestování, škody podle analýzy Asociace hotelů a restaurací ČR dosáhnou až 35 miliard Kč. Pro státní rozpočet by to znamenalo výpadek bezmála 15 miliard Kč ročně a ohrožení 40 000 pracovních míst, často v chudších regionech ČR.

Cestovní ruch čelí jedné z největších krizí tohoto tisíciletí. Bez rychlých a rozhodných kroků státu budou škody obrovské. Vítáme proto zájem pana premiéra Babiše a paní ministryně pro místní rozvoj Dostálové, kteří operativně zareagovali na naši iniciativu a už dnes se potkáváme nad návrhy řešení, které jsme připravili,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a dodal: „Situace je o to horší, že krize začala zcela neočekávaně, přičemž ztráty se zvyšují exponenciálně každým dnem. Vláda má v ruce řadu nástrojů, které může k minimalizaci škod použít. Pevně proto doufám, že z dnešního jednání odejdeme s jasným seznamem kroků, které vláda pro záchranu lidí, kteří pracují v českém cestovním ruchu, udělá.“ 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR společně připravily soubor opatření, která alespoň v prvním období přinesou úlevu pro podnikatele a čas k řešení krize. Mezi nejdůležitější z nich patří: 

·         Dočasný odklad odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. 

·         Odložení plateb DPH. 

·         Převedení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15 % na 10 %.

·         Podpora pro ty, kteří kvůli krizi v cestovním ruchu přijdou o práci nebo jim bude částečně omezena. 

·         Zintenzivnění marketingu České republiky jako bezpečné a atraktivní turistické destinace prostřednictvím agentury CzechTourism ihned poté, co skončí současné rychlé šíření nákazy.

Cestovní ruch je velmi citlivý na mimořádné události, jako je právě ta současná. Obava z cestování roste v celé Evropě, což již nyní přináší značné a nečekané výpadky z příjmu a existenčně ohrožuje jak podnikatele, tak i jejich zaměstnance. Od státu proto potřebujeme rychlou a efektivní akci,“ uvedl Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a doplnil: „Se všemi dotčenými orgány jsme připraveni plně spolupracovat při zajišťování opatření k zastavení šíření koronaviru. Jsme v kontaktu s hlavní hygieničkou České republiky. Zatím nebyla vydána žádná mimořádná opatření pro hromadná ubytovací zařízení a gastronomické provozy, které jsou po dopravě prvním místem kontaktu s turisty ze zahraničí. Ze zákona poskytujeme hlášení o jejich místě pobytu a podobně.“ 

V oblasti cestovního ruchu dnes v ČR pracuje více než 240 000 lidí, na každé z těchto pracovních míst je navázaných pět dalších. Podíl cestovního ruchu na HDP činí 2,9 %, což je více než zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady. Celkový objem příjmů dosahuje ročně bezmála 300 miliard Kč, z toho příjezdový cestovní ruch, tvořený zahraničními návštěvníky, činí 56 %, u domácích návštěvníků je zastoupení 44 %. V cestovním ruchu v současnosti působí více než 70 000 podnika­telských subjektů, především z řad malých a středních firem. Patří k jedné z mála oblastí, jež dokáže efektivně zamezovat vylidňování venkova. Vytváří pracovní místa, přináší příjem i motivaci k usídlení v oblastech, které by žádné jiné zajímavé příležitosti, zejména pro mladé, neposkytovaly.
Připravila AHR ČR.

www.ahrcr.cz

Výsledek obrázku pro ahr logo

 

Czech specials new