Menu

Cena starostky Písku pro folklórní soubor Písečan

22. 01. 2018

Starostka města Písek Mgr. Eva Varmužová vyhlásila na sklonku roku 2017 novou cenu „Cenu starostky“, v jejímž rámci by měli být oceněni jednotlivci nebo skupiny za mimořádné počiny ve všech oblastech kulturně-společenského života ve městě Písku.

Členové Písečanu jsme na tuto cenu navrhovali našeho zakladatele, dnes již zesnulého MUDr. Milana Bečku, ale k našemu velkému překvapení jsme se dozvěděli, že náš soubor byl také mezi navrženými a kulturní komise města vydala doporučení pro zastupitelstvo, aby na svém zasedání 25. ledna 2018 odsouhlasilo toto udělení ceny za dlouholetý přínos pro město Písek na kulturním poli právě nám. Věříme, že pan doktor Bečka by se radoval společně s námi a přijal by toto ocenění dlouholeté práce stejně rád, jako kdyby toto ocenění dostal on sám.
Za folklórní soubor Písečan, Písek Pavel Brůžek.

www.pisecan.cz

Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials
travelcon